News Flash:

BACALAUREAT. Vezi dupa ce BAREM vor fi corectate tezele la romana

1 Iulie 2013
718 Vizualizari | 0 Comentarii

Elevii care au absolvit clasa a XII-a, de la profilele real, uman si vocational, au sustinut astazi proba scrisa la Limba si Literatura Romana. Elevii au primit trei subiecte notate cu 30 de puncte fiecare. Subiectele au fost diferite, in functie de profilul urmat de elevi. Iata, mai joc, baremul dupa care vor fi evaluate lucrarile elevilor.
Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acordafractiuni de punct.Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului totalacordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)1. cate 1 punct pentru numirea fiecarui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:singuri – solitari; priveste – contempla) 2x1p= 2 puncte2. explicarea rolului virgulei din versul indicat (de exemplu: marcheaza un raport de coordonare intre douapropozitii de acelasi fel) 2 puncte3. construirea unui enunt in care se ilustreaza corect sensul conotativ al cuvantului indicat 2 puncte4. cate 2 puncte pentru precizarea unei teme (de exemplu: iubirea) si a unui motiv literar identificate in textuldat (de exemplu: visul) 2x2p= 4 puncte5. cate 2 puncte pentru mentionarea fiecareia dintre cele doua marci lexico-gramaticale ale subiectivitatii dintext (de exemplu: verbe la persoana I – sa stam si pronume la persoana I – imi) 2x2p= 4 puncte6. cate 2 puncte pentru selectarea fiecareia dintre cele doua secvente care contureaza dimensiunea temporalaa imaginarului poetic (de exemplu: Sa fie sara-n asfintit; Si noaptea sa inceapa) 2x2p= 4 puncte7. prezentarea adecvata a valorii expresive a verbelor la modul conjunctiv 4 p. / prezentare schematica 2 p.4 puncte8. – cate 1 punct pentru mentionarea fiecareia dintre cele doua trasaturi ale romantismului 2x1p= 2 puncte– cate 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecarei trasaturi menNionate 2x1p= 2 puncte9. comentarea adecvata si nuantata a primelor doua strofe, in limitele de spaNiu indicate 4 p. / comentareapartial adecvata sau nerespectarea limitelor de spaNiu indicate 2 p. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)- structura discursului de tip argumentativ:- formulare adecvata a ideilor in scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru intre cele trei componente:ipoteza, enuntarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare partial adecvata 2 p. 4 puncte- utilizare adecvata a mijloacelor lingvistice utile exprimarii unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie,adverbe/locutiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivitatii evaluative, conjunctii/locutiuniconjunctionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare partial adecvata 2 p. 4 puncte- continutul argumentarii:- formularea ipotezei/a propriei opinii fata de problematica propusa 2 puncte- cate 3 puncte pentru enuntarea fiecaruia dintre cele doua argumente [pro si/sau contra] adecvateipotezei 2x3p=6 puncte- cate 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzatoare a fiecaruia dintre argumentele enuntate2x3p=6 puncte- formularea unei concluzii pertinente 2 puncte- respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spaNiu indicate:- registrul stilistic adecvat cerinNei 1 punct- respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte- respectarea normelor de ortografie si de punctuatie (0-1 greseli ortografice si de punctuatie – 2 p.;2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte- respectarea limitelor de spatiu indicate 1 punct
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)Continut – 16 puncte– cate 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecaruia dintre personajele alesedin romanul experientei studiat 2x2p= 4 puncte(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acorda astfel:prezentare nuantata si adecvata a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.prezentare schematica sau superficiala a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.)– evidentierea, prin doua episoade/citate/secvente comentate, a modului in care evolueaza relatia dintrecele doua personaje 4 puncteprezentarea evolutiei relatiei dintre personaje si ilustrarea acesteia prin douaepisoade/citate/secvente comentate 4 p.prezentarea evolutiei relatiei dintre personaje si ilustrarea printr-un episod/citat/secventa comentata 2 p.simpla numire a unor scene/secvente sau tendinta de rezumare 1 p.- cate 1 punct pentru ilustrarea fiecaruia dintre cele patru elemente de structura si de compoziNie ale romanuluiexperientei studiat, semnificative pentru analiza relatiei dintre cele doua personaje 4x1p= 4 puncte- susNinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / incercare de sustinere a opiniei sau schematism 2 p. simpla formulare a opiniei 1 p. 4 puncteRedactare – 14 puncte- organizarea ideilor in scris 3 puncte3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru intre introducere, cuprins si incheiere, in careconstructia paragrafelor subliniaza ideile in succesiune logica2 puncte pentru text partial organizat, cu dezechilibru intre componente, in care construcNiaparagrafelor nu subliniaza ideile in succesiune logica1 punct pentru text vag organizat, fara evidenNierea trecerii de la o idee la alta- abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte3 puncte pentru relatie adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente convingatoare,formulare de judecati de valoare relevante2 puncte pentru relatie partial adecvata intre idee si argument, utilizare de argumente insuficient deconvingatoare, formulare de judecati partial relevante1 punct pentru relatie nerelevanta intre idee si argument, schematism- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului, sintaxaadecvata 2 p / vocabular restrans, monoton 1 p.) 2 puncte- ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte- punctuatia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte- asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea 1 punct- incadrarea in limitele de spatiu indicate 1 punctIn vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte(doua pagini) si sa dezvolte subiectul propus.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

elevii real uman vocational subiecte subiectul i
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1075 (s) | 33 queries | Mysql time :0.039593 (s)