News Flash:

Modificările aduse prin Legea nr. 129/2018 asupra Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea, și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

17 Iulie 2018
582 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7401 RON (+0.0018)
USD: 4.1850 RON (-0.0166)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Modificari legislative

PARTEA I

În contextul intrării în vigoare a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , era previzibilă  intervenirea  unor schimbări legislative interne pentru ca România să se adapteze legislației europene. În acest context, au fost modificate prevederi care reglementau modalitatea de funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC). Totodată,  au fost introduse capitole de procedură, căci altfel, cum ar fi putut fi pus în aplicare Regulamentul UE 2016/679 fără o legiferare a unei proceduri după care să se desfășoare controalele.

Astfel, în prima parte a Legii nr. 129/2018 au fost introduse articole care întăresc și sporesc atribuțiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În acest sens, atribuțiile ANSPDC sunt reglementate și la nivel european, prin Regulamentul UE 2016/679 și Regulamentul 2016/680 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulație a acestor date. 

După intrarea în vigoare a celor două Regulamente, rolul ANSPDCP a căpătat o semnificație deosebită, asigurându-se  un nivel corespunzător de resurse umane, tehnice şi financiare, sediu şi infrastructură.

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 102/2005 a fost modificat, astfel Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu poate fi supusă niciunui mandat imperativ sau reprezentativ, niciunor influențe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucțiuni sau dispoziții de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercitării competențelor sale. Legiuitorul a considerat necesar să modifice a doua teză a articolului inițial – ”şi nu poate fi obligată să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor altei autorități”, din motive de securitate și pentru a întări ideea de independență a acestei instituții. 

Aplicabilitatea deciziilor și instrucțiunilor obligatorii ale Președintelui Autorității Naționale de Supraveghere s-a extins, de la „pentru toate instituțiile şi unitățile la a căror activitate se referă”, cum era prevăzut în vechea reglementare, la „pentru autoritățile şi instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice alte organisme, precum şi pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entități”. Practic, s-a grupat într-un singur cuvânt persoanele care trebuie să se supună actelor emise de Președintele Autorității Naționale – entități – primind și o definiție în acest sens. 

Revocarea din funcție a președintelui sau vicepreședintelui Autorității era o procedură laborioasă, decizia era luată cu votul majorității senatorilor, la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități şi validări, aceasta fiind modificată. Inclusiv motivele revocării au fost schimbate. Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2018, președintele și vicepreședintele puteau fi demiși în caz de încălcare a Constituției și a legilor sau în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor, ceea ce crea o poziție oarecum discreționară a Statului de numire sau revocare din funcție. Potrivit Sentinței civile nr. 3348 din 01.11.2013 pronunțată de Curtea de Apel București, ”cu prilejul emiterii hotărârilor de numire în funcție sau revocare a președintelui sau vicepreședintelui Autorității, S______ R_______ nu realizează o activitate de natură executivă, ci exercită atribuțiile specifice funcției care privește implicarea Parlamentului în constituirea altor autorități publice.

Contrar celor afirmate de reclamantă prin răspunsul la întâmpinare, verificarea respectării prevederilor referitoare la procedura legală de numire şi eliberare din funcția de conducere a ANSPDCP se realizează de către Plenul Senatului R_______, prin hotărâre adoptată cu votul majorității senatorilor şi în baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități şi validări, astfel că instanţa de contencios administrativ nu are căderea să verifice nici regularitatea hotărârii, sub aspectul respectării formelor constituționale şi regulamentare anterioare şi concomitente adoptării hotărârii şi nici temeinicia hotărârii de revocare, S______ R_______ fiind unica autoritate în drept să aprecieze activitatea președintelui Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”. 

Acum, acest alineat (2) prin care sunt prevăzute motivele de revocare din funcție a restrâns sfera de aplicare - procedura se inițiază de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispozițiilor Legii nr. 102/2005, dacă nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numire (renunță la cetățenia română, reputația acestora este știrbită, nu se mai bucură de probitate civică etc) sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuțiilor, astfel caracterul discreționar este diminuat. Biroul permanent al Senatului a fost scos din schema de revocare, după cum rezultă din articol - nu mai face propunerile, ci participă doar la constatarea demisiei, a incompatibilității, a decesului, îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcției – sfera atribuțiilor Biroului permanent al Senatului a fost restrânsă în acest proces, iar Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități şi validări nu a mai primit vreo atribuție nici în procesul de revocare, nici în procesul de constatare. Termenul pentru constatarea cauzei care determină încetarea mandatului a fost extins de la cel mult 10 zile la cel mult 15 zile. 

Art. 9 din Legea nr. 102/2005 se mai completează cu un alineat - perioada de îndeplinire a funcției de președinte şi vicepreședinte al Autorității Naționale de Supraveghere constituie vechime în specialitate juridică. Practic, din acest alineat putem deduce o nouă cerință pentru numirea în funcție – persoana desemnată să aibă o pregătire juridică. 

Articolul 13 din Legea nr. 102/2005 a fost abrogat. Acest articol prevedea acțiunile care puteau fi întreprinse de ANSPDC, aceasta ”având dreptul să facă investigații şi controale prealabile, să ceară autorităților administrației publice orice informații sau documente necesare investigației, să audieze şi să ia declarații de la conducătorii autorităților administrației publice şi de la orice funcționar public sau personal contractual care poate da informațiile necesare soluționării unei cereri adresate Autorității naționale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date”.

Legiuitorul, prin Legea nr. 129/2018 a restructurat Legea nr. 102/2005 introducând două noi capitole: III ind. 1 ”Exercitarea atribuțiilor de control şi de soluționare a plângerilor”, cu două subsecțiuni și III ind. 2, ”Căi de atac judiciare”, astfel inserând articole de procedură în vederea bunei desfășurări a atribuțiilor stabilite. 

În secțiunea I – Activitatea de control, fostul art. 13 din Legea nr. 102/2005 este reinterpretat și adnotat în art. 14 ind. 1 alin. (1) și (2). Astfel, ANSPDC efectuează investigații, în cazurile și condițiile prevăzute în competența sa, prin personalul împuternicit în acest scop. 

Personalul de control are dreptul să efectueze investigații, inclusiv inopinate. Considerăm că acest drept de efectuare a investigațiilor se rezumă la alegerea modalității de investigație – inopinată sau nu. 

În plus, Autoritatea Națională de Supraveghere, împreună cu personalul său desemnat  are dreptul să ceară și să obțină de la operator şi persoana împuternicită de operator, precum şi, după caz, de la reprezentantul acestora, la faţa locului şi/sau în termenul stabilit, orice informații şi documente, indiferent de suportul de stocare, să ridice copii de pe acestea, să aibă acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite de operator, precum şi să aibă acces şi să verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfășurării investigației, în condițiile legii. În acest sens, legislația, în acest moment, îi permite personalului de control să întreprindă orice măsuri necesare pentru verificarea operatorului și a persoanei împuternicite – are dreptul de a obține orice informații și documente, nu doar cele care privesc direct protecția datelor cu caracter personal, ci și indirect, care ar putea determina modalitatea de protecție a datelor cu caracter personal. Inclusiv informațiile și documentele care privesc informații confidențiale vor  intra în sfera de verificare. 

Chiar dacă nu a fost definit termenul de ”incinte”, considerăm că acesta include și nu se limitează la orice spațiu unde operatorul și persoana împuternicită are acces și poate să îl folosească indiferent de titlul utilizat în deținere. 

Autoritatea de Supraveghere nu trebuie să prezinte o autorizare judiciară pentru fiecare entitate pe care o controlează. Autorizarea judiciară se solicită de ANSPDC doar în cazul în care personalul de control este împiedicat să întreprindă orice măsură pe care o consideră necesară pentru efectuarea controlului – încheierea care privește autorizarea judiciară este emisă  de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie a autorizației judiciare se va comunica obligatoriu entității controlate înainte de începerea investigației, altfel creându-se un viciu de procedură.

Potrivit textului de lege ”cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice investigația, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată”. Practic, chiar dacă cererea de autorizare privește autorizarea intrării în spațiu, personalul de control trebuie să justifice motivele pentru care consideră necesar să obțină autorizare de intrare în spațiu și de verificare și ridicare informații, documente, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, iar președintele Curții de Apel București sau un judecător delegat verifică temeinicia cererii pentru ca operatorul, persoana împuternicită sau reprezentații acestora să nu fie supuși arbitrariului. Încheierea de autorizare emisă de Curtea de Apel București este supusă controlului ierarhic. Astfel, aceasta poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție în termen de 72h de la comunicare, dar nu este suspensivă de executare, pentru a nu tergiversa procesul de verificare. 

Chiar dacă nu se specifică în Legea nr. 129/2018, considerăm că informațiile colectate de la persoanele verificate nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele privind protecția datelor cu caracter personal; nu pot fi folosite într-o fishing expedition a organelor statului. 

Materialul probator este asemănător cu cel prevăzut în Codul de procedură penală. În acest sens, identificarea și păstrarea obiectelor precum și punerea de sigilii urmează procedura stabilită prin Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Declarațiile persoanelor audiate și expertizele în domeniu sunt alte două probe acceptate pentru utilizare.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate emite și recomandări și poate sesiza alte autorități competente, chiar dacă a fost mediatizată doar  posibilitatea de aplicare a unor amenzi administrative care pot atinge 10.000.000 EUR/20.000.000 EUR sau 2% sau 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior, conform art. 83 din Regulamentul UE 2016/679.În plus totuși, ANSPDC poate aplica: 

 (a) avertizări în atenția unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator cu privire la posibilitatea ca operațiunile de prelucrare prevăzute să încalce dispozițiile prezentului Regulament;

(b) mustrări adresate unui operator sau unei persoane împuternicite de operator în cazul în care operațiunile de prelucrare au încălcat dispozițiile prezentului Regulament;

(c) dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului Regulament;

 (d) dispoziții operatorului sau persoanei împuternicite de operator să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispozițiile prezentului regulament, specificând, după caz, modalitatea și termenul-limită pentru aceasta;

(e) dispoziții de obligare a operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal;

(f) impunerea unei limitări temporare sau definitive, inclusiv o interdicție asupra prelucrării;

(g) *dispunerea rectificării sau ștergerii datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării, în temeiul articolelor 16, 17 și 18, precum și notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) și cu articolul 19;

(h) *retragerea certificării sau de obligării organismului de certificare să retragă o certificare eliberată în temeiul articolul 42 și 43 sau de a obliga organismul de certificare să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite;

(i) impunerea unei amenzi administrative în conformitate cu articolul 83, în completarea sau în locul măsurilor menționate la prezentul alineat, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte;

(j) suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională.

 

Concluzionând, Autoritatea Națională de Supraveghere poate emite măsuri coercitive și sancțiuni contravenționale care pot fi mustrarea și amenda. Avertismentul se aplică doar în situația în care prin prelucrarea datelor există posibilitatea ca Regulamentul să fie încălcat, deci fapta nu a fost săvârșită la momentul aplicării avertismentului. Sancțiunile contravenționale se pot aplica și distinct și alături de alte măsuri coercitive, fără a exista obligația ca în toate cazurile să se aplice sancțiuni contravenționale, chiar dacă sunt aplicate doar anumite măsuri coercitive de protecție a persoanelor vizate. 

În plus, față de toate măsurile pe care Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal le poate dispune, aceasta poate să dispună și publicarea măsurilor corective dispuse față de operator sau persoană împuternicită. Art. 14 ind. 5 din Legea nr. 129/2018 nu definește această publicare, în ce manieră trebuie să fie întreprinsă, dacă publicarea se face prin intermediul presei scrise, audiovizuale sau prin alte mijloace. 

Și, dacă nu se respectă această obligație de publicare sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informațiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigație ori în cazul refuzului de supunere la investigație, ANSPDC poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de până la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie. 

Prescripția răspunderii se împlinește în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei, nu a constatării acesteia. Aceasta reprezintă regula generală. Dar în cazul încălcărilor care nu sunt uno ictu, sau al celor constând în săvârșirea, în baza aceleiași rezoluții, la intervale diferite de timp, a mai multor acțiuni sau inacțiuni, care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași contravenții, prescripția începe să curgă de la data constatării sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.

Întreruperea prescripției răspunderii intervine prin efectuarea oricărui act de procedură, dar această întrerupere nu poate fi extinsă la mai mult de 4 ani de la data săvârșirii faptei. La fel ca în situația normelor procesual penale, întreruperea produce efecte faţă de toți participanții la săvârșirea respectivei încălcări.

În urma constatărilor făcute de personalul de control, se emite un proces-verbal de constatare sau sancționare. Inclusiv președintele ANSPDC poate sancționa prin decizie, pe baza proceselor verbale de constatare și sancționare emise de personalul de control. Decizia  președintelui se emite în cazul în care amenda depășește 300.000 EUR sau în cazul prelucrărilor transfrontaliere. 

Aplicarea măsurilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure conformitatea operațiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui ANSPDC. 

Față de măsurile coercitive antemenționate, doar președintele Autorității de Supraveghere poate dispune măsuri coercitive care constau în limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerințele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un destinatar dintr-o țară terță sau către o organizație internațională împotriva entităților.

Decizia trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale ANSPDC şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește şi se sancționează fapta, măsurile corective aplicate, termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa de judecată competentă. 

Procesul verbal de constatare/sancționare și/sau decizia de aplicare a măsurilor coercitive  vor putea fi contestate de către operator sau persoana împuternicită direct la secția de contencios-administrativ a tribunalului competent, de la sediul acestora. Contestarea nu va mai presupune depunerea unei plângeri prealabile la Autoritatea Națională de Supraveghere, cum este cazul în majoritatea ariilor din contenciosul administrativ. Termenul de 15 zile de depunere a contestației de la momentul înmânării sau comunicării documentului contestat este un termen de decădere.  Introducerea contestației este doar parțial suspensivă de executare, doar în ceea ce privește cuantumul amenzii, restul măsurilor dispuse vor trebui executate. Sentința din prima instanță poate fi atacată doar cu apel și se judecă la Curtea de Apel competentă. 

Precum în cazul celorlalte acte aparținând autorităților publice, necontestarea documentelor de sancționare în termenul indicat de 15 zile, atrage considerarea acestora ca fiind titluri executorii, fără o altă formalitate. 

Pentru a sublinia încă o dată caracterul grav al încălcărilor Regulamentului UE 2016/679, constatarea şi aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează cu respectarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Articol oferit de DP Solutions

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

dp solutions modificari legislative
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2019 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1060 (s) | 34 queries | Mysql time :0.024472 (s)