Managerul general al Clusterului AgroTransilvania, domnul Felix Arion, a luat parte recent la discuțiile purtate în cadrul unei întâlniri organizate online de către Alianța Europeană împotriva Coronavirusului (AEC).

În urma acestei întâlniri și a dezbaterilor pe marginea subiectului principal, care prezintă interes pentru întreaga lume, și anume virusul ce tinde să afecteze nu doar sistemul sanitar, ci multe alte sectoare ale economiei, reprezentantul organizației clujene a punctat câteva concluzii generale.

Acesta a subliniat faptul că Uniunea Europeană pregătește un set de granturi menite să sprijine sectorul agri-food, afectat de criza COVID-19, acestea urmând să aibă la bază concluziile formulate și fundamentate inclusiv în cadrul întâlnirilor organizate de AEC. În ceea ce privește sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, acesta urmează a fi mai mult decât consistent.

Totodată, a fost lansată ideea de a fi sprijinite, în achizițiile publice, acele produse care au fost certificate prin etichete naționale și europene de calitate. În acest sens, U.E. recunoaște nevoia de a sprijini financiar efortul de informare a consumatorilor, în vederea alegerii în mod conștient a produselor. Consolidarea lanțurilor scurte constituie o prioritate, întrucât ele sunt mult mai reziliente și prezintă mai multe avantaje în situații de criză, clusterele având potențialul de a juca un rol important în sprijinirea lor.

În acest context, Academia de Studii Economice din Republica Moldova a înaintat Clusterului AgroTransilvania o invitație de extindere a zonei de interes către țara vecină, solicitând, astfel, consultanță de specialitate pentru producătorii basarabeni.

***

Constituit în anul 2013 din inițiativa Consiliului Județean Cluj, AgroTransilvania Cluster reprezintă cel mai activ și relevant cluster din domeniul agroalimentar din România. Acesta reunește în prezent peste 80 de membri – producători, procesatori, furnizori de servicii conexe, universități, institute de cercetare, instituții financiare, autorități ale administrației publice.

În calitate de inițiator, membru fondator și finanțator constant al Clusterului AgroTransilvania, Consiliul Județean Cluj sprijină constant cercetarea, inovarea, transferul tehnologic și dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial transilvănean în vederea creșterii competitivității acestei entități, precum și a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională, cât şi pe cea internațională.