News Flash:

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual Acțiuni culturale pentru anul 2018

5 Aprilie 2019
1155 Vizualizari | 0 Comentarii
CJ Cluj

1. Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic•cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Ø     Art. 16 alin. 1 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;

Ø     Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø     Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. _____/2018 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;

Ø     Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 5/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural, cu modificările și completările ulterioare;

3.Solicitanții pot fi: asociații, fundații, alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept public,  precum și persoane fizice fără scop patrimonial autorizate sau înființate conform legii care organizează programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultural

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: arte vizuale: expoziții, tabere de creație cu participare națională sau internațională, film/pictură, sculptură, artă decorativă, foto/video, multimedia; arte ale spectacolului: festivaluri, serbări câmpenești, datini și obiceiuri, promovarea moștenirii culturale locale; punerea în circulație a unor lucrări, pe diferite suporturi care promovează patrimoniul cultural județean în circuitul cultural național și internațional

5. Suma aprobată pentru anul 2018: ____,00 mii lei

6. Durata programului: 04 mai – 21 decembrie 2018

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca,  Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de 30.03.2018, ora 1200.

8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 02.04.2018, ora 1200-13.04.2018, ora 1200.

9. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro - Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 21 decembrie a anului respectiv. Documentația de solicitare a  finanțării nerambursabile contă în: formularul de  solicitare a  finanțării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a-1d; anexa nr. 2 – declarația de imparțialitate, anexa nr. 3 - declarația pe proprie răspundere, anexa nr. 4 – declarație contribuție proprie; copie după actul constitutiv, statut și certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice semnate și ștampilate cu mențiunea "conform cu originalul"; copia hotărârii judecătorești de înființare, definitivă și irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică a organizației; copii după hotărârile judecătorești rămase definitive și irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv (după caz). Documentele completate se depun la registratura Consiliului Județean Cluj – Calea Dorobanților nr. 106, Mun. Cluj-Napoca. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului județean, pe baza cererilor primite de la asociații, fundații etc.. Nu se acceptă modificări ulterioare ale proiectelor și nici înlocuirea acestora cu altele. 

           

 

PREŞEDINTE,

    Alin Tișe

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

cj cluj anunt participare consiliul judetean alin tise
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2022 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1210 (s) | 22 queries | Mysql time :0.036106 (s)