News Flash:

Anunt angajare Primaria Turda

21 Februarie 2018
408 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7729 RON (0.0000)
USD: 4.3160 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Primaria Turda

Primăria municipiului Turda organizează concurs în data de 26 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

– consilier I/superior – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale – Compartiment management proiecte
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești, specializarea inginerie economică în construcții
– minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
-consilier I/asistent – Serviciul finanţări externe şi relaţii internaţionale – Compartiment management proiecte
Condiţii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, domeniul de licență drept
– minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
– proba scrisă se va susţine în data de 26 martie 2018, orele 10,00
– proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul oficial, partea a III-a, respectiv în perioada 21 februarie – 12 martie 2018, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseumane•primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rustem, consilier RU.

Atribuțiile postului:

Consilier I/superior
În legătură cu obiectivele de investiții:
-întocmește, împreună cu personalul de specialitate din instituție, temele de proiectare și caietele de sarcini pentru proiectele care au conținut tehnic (vizează realizarea, reabilitarea, conservarea, reconversia etc. obiectelor de investiții);
– întocmește documentaţia de specialitate pentru atribuire dirigenţie de şantier şi pentru atribuire execuţie lucrări;
-colaborează cu proiectantul în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;
– evaluează ofertele pentru execuţia de servicii/lucrări în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor;
– evaluează documentațiile tehnice realizate prin cadrul contractelor de servicii, în cadrul comisiei de evaluare tehnică a documentațiilor pentru obiectivele de investiții;
– monitorizează lucrările şi informează managerul de proiect asupra stadiului și calității execuţiei acestora, furnizează/verifică datele tehnice pentru realizarea rapoartelor de progres.

În legătură cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă:
– asigură implementarea PMUD aprobat prin HCL;
– analizează probabilitatea ca obiectivele PMUD să fie atinse și propune masuri pentru reducerea riscului și creșterea probabilității de realizare;
– monitorizează programarea financiară, instituțională, impactul asupra mediului, impactul social, tehnologic etc. al PMUD și al proiectelor subsecvente acestuia;
– colectează date de referință pentru fundamentarea proiectelor subsecvente PMUD și monitorizează interrelaționarea proiectelor etc.

Consilier I/asistent
– solicită alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului,
– întocmește planul de achiziții pentru cererile de finanțare pregătite de Serviciul FERI;
– urmărește respectarea calendarelor de achiziții aferente fiecărui proiect implementat de SFERI;
– întocmește documentația de realizare a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, aferente proiectelor finanţate;
– asigură pregătirea Documentaţiei de atribuire şi a termenilor de referinţă pentru realizarea achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectului;
– asigură publicarea anunţurilor sau invitaţiilor aferente procedurilor de achiziţii, furnizează informaţiile necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
– organizează activităţile de primire, deschidere şi evaluare a ofertelor şi asigură comunicarea rezultatelor procedurii către toţi participanţii la procedură;
– organizează și urmărește îndeplinirea procedurii de semnare a contractelor de achiziţii cu ofertanţii selectaţi;
– organizează activităţile privind tratarea contestaţiilor, dacă este cazul.

Bibliografie

Consilier I/superior
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordin nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Turda, aprobat prin HCL 301/2017.

Consilier I/asistent
1. Constituția României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea 101/2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

turda anunt angajare
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2020 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1212 (s) | 34 queries | Mysql time :0.040721 (s)