Consiliul Județean Cluj a demarat pe drumul județean 161 Panticeu – Sărata – limită cu județul Sălaj lucrări de întreținere curentă și periodică ce se vor finaliza cu așternerea de covor asfaltic. Acestea vizează un sector de drum în lungime de 7 kilometri, de la kilometrul 41+100 până la kilometrul 48+100.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: “Importanța lucrărilor e dată de faptul că acest drum județean asigură o legătură directă și facilă între judeţele Cluj şi Sălaj, cu efecte pozitive în ceea ce privește dezvoltarea economico-socială a întregii zone”.

Lucrările constau în reprofilarea drumului cu cilindrare și adaos de piatră spartă, tratarea burdușirilor și a tasărilor, respectiv refacerea fundației de balast și a fundației de piatră. Totodată,  acestea vizează realizarea de casete în vederea lărgirii căii de rulare pe anumite sectoare, realizarea, completarea și aducerea la profil a acostamentelor, curățarea șanțurilor și a rigolelor, desfundarea podețelor și așternerea  stratului de balast stabilizat, ca lucrări premergătoare așternerii de covor asfaltic pe întreaga lungime a sectorului vizat.

În această fază se realizează casete în vederea lărgirii căii de rulare, pe anumite sectoare și tăieri de lăstăriș și vegetație din vecinătatea căii de rulare în vederea asigurării frontului de lucru.