Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic şi a locuitorilor din zonă faptul că pe drumul județean 161J (DN 16) – Roșieni lucrările de întreținere curentă și periodică au intrat în faza de așternere a covorului asfaltic.

Lucrările vizează un sector de drum în lungime de peste 4 kilometri, mai exact de la kilometrul 0+000 până la kilometrul 4+300.

Anterior, au fost executate lucrări constând în tratarea burdușirilor, realizarea de casete în vederea lărgirii căii de rulare, eliminarea gropilor prin acoperire cu piatră spartă, refacerea terasamentelor, lucrări de întreținere a șanțurilor, podețelor și a zidurilor de sprijin, precum și așternere de strat de balast stabilizat ca fază premergătoare asfaltării.

Nu în ultimul rând, pentru completa finalizare a investiției vor fi realizate acostamente, precum și marcaje și semnalizare rutieră.