Proiectul prevede măsurile care vor fi valabile din 15 mai, în timpul stării de alertă.

Şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a prezentat în briefingul de după şedinţa de Guvern măsurile care vor intra în vigoare după starea de urgență, dacă proiectul de lege va fi adoptat de Parlament.

Măsurile anunțate de Şeful Cancelariei premierului

În domeniul economic, potrivit acestor prevederi, va fi permisă organizarea activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţii destinate acestui scop, aşa cum sunt cele de tip drive-in, room-service sau livrare la clienţi.

Se pot suspenda activităţile de comercializare cu amănuntul şi serviciile în centrele comerciale cu câteva excepţii în cazul cărora sunt permise astfel de activităţi, respectiv vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliu.

Este, de asemenea, permisă activitatea desfăşurată de operatorii economici din centrele comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

Se pot suspenda comercializările de astfel de produse în centre comerciale, cu câteva excepţii: vânzarea produselor electrice și electrocasnice, dacă asigura livrarea acestora la domiciliu. activitatea operatrilor care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei, fiind întrerupt accesul cu restul centrului.

În domeniul sănătății, se păstrează prevederea actuală. Pe perioada stării de alertă, posturile vacante pot fi ocupate de personal contractual fără organizarea concursurilor, dacă durata angajării nu depăşeşte perioada stării de alertă.

Pe durata stării de alertă, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă.

Autorităţile pot plafona preţurile la medicamente, vaccinuri, dezinfectanţi, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale sanitare pe perioada stării de alertă.

Valabilitate a contractelor colective de muncă se prelungește pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Pentru personalul angajat în instituțiile publice centrale și locale, dar și în cadrul companiilor de stat, care au un număr mai mare de 50 de salariați, se vor organiza programe individualizate de muncă prin care să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă.

Pe perioada stării de alertă, autoritățile competente pot dispune măsuri de protecție și prevenție pentru angajații aflați în situații vulnerabile.

Instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, pe durată determinată de 6 luni.

În ceea ce privește cultele religioase, potrivit proiectului de lege, activitatea acestora se exercită liber cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilită de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv de Comitetul Național pentru Situații de Urgență cu consulatarea Departamentului cultelor.

S-a schimbat regimul contravențiilor, astfel încât regimul juridic al contravențiilor este asimilat și pus în aport cu prevederile Ordonanței Nr.2/2001 pentru a evita situația ivită în contextul în care regimul contravențiilor stabilit în baza Ordonanței 1/1999 a fost declarat neconstituțional.