Un proiect urbanistic de anvergură va fi realizat lângă hypermarketul Cora. Este vorba despre un ansamblu mixt care cuprinde un turn cu 40 de etaje, un mall, birouri și hotel. Beneficiarul este Cluj-Napoca Estate SRL, firmă controlată de olandezii de la Delparro BV și Melford BV, cei care dețin lanțul de magazine Cora din România.

Pe terenul de peste 18 hectare se dorește realizarea unui ansamblu mixt cu funcțiuni comerciale, mall, birouri, servicii de interes public – hotel, parking, spații pentru loisir.

Proiectantul este firma Arhimobil a arhitectului Adrian Iancu, președintele Comisiei de Urbanism. Proiectatul propune 2 variante de ocupare a terenului, una cu 3 corpuri legate între ele, corpul din mijloc fiind un turn cu 40 de etaje și un bloc separat cu 12 etaje de care este lipit un parking cu 3 niveluri subterane și patru etaje.

Varianta 2 este cea în care blocul cu 12 etaje este inclus într-unul din cele 3 corpuri legate, care au la mijloc turnul cu 40 de etaje. În această variantă propusă, separat este prevăzut un imobil cu funcțiunea de parking tot cu 3 niveluri subterane și 4 etaje.

POT-ul maxim propus rămâne cel stabilit prin PUG, aferent UTR Ec, adică 60%, iar CUT-ul propus este de maxim 1,8.

Ce noutăți aduce proiectul pentru zonă: mall, pistă de biciclete și park and ride

Față de prevederile PUG-ului pentru această zonă se propune introducerea unei funcțiuni noi și anume ”cea de petrecere a timpului liber în spații denumite generic „Enterteinment Mall”. Aceasta funcțiune se dorește a fi magnetul investiției și are ca scop acoperirea necesităților populației de a petrece timpul liber în spații de dimensiuni mari în care să poată găsi funcțiuni diverse și de dimensiuni mari, inclusiv culturale sau sportive, pe lângă cele tradiționale. Activitățile din clădiri se vor extinde și în aer liber pe suprafața dintre râul Someșul Mic și construcțiile proiectate”, se arată în documentația depusă de proiectant.

Totodată se propune și o legătură pietonală și pentru bicicliști cu Floreștiul: ”propunere de amenajare a unei legături pietonale și a unei piste de bicicliști care să lege traseul actual din municipiul Cluj-Napoca de la Parcul Rozelor până în localitatea Florești.

Astfel se va asigura accesul pietonilor și a bicicliștilor din cele două localități, devenind un punct de atracție pentru cei care practică deplasarea pe jos sau cu bicicleta (ori alte mijloace de deplasare precum role, skate, etc.)”.

În privința circulației în zona viitorului ansamblu, în studiul de circulație realizat de proiectanți se arată oportunitatea amenajării unui Park and Ride.

Potențialul de autovehicule al zonei este de 4.200 de unități, din care existente circa 1000 unități. Din totalul maxim se propune repartizarea unui număr de aproximativ 500 de unități pentru realizarea unui sistem integrat de „Park and Ride”, parking unde vizitatorii din afara municipiului Cluj-Napoca pot să își lase autoturismul și apoi să viziteze orașul cu mijloace de transport în comun accesibile dintr-o stație din imediata apropiere”, se arată în studiul citat.

Dat fiind că în acestă zonă este posibil să apară o centură de legătură către Florești, circulațiile propuse țin cont de acest aspect, astfel că în interiorul parcelei mai apare un nou sens giratoriu. PUG Cluj-Napoca prevede realizarea unei legaturi auto din sensul giratoriu situat pe Bd. 1 decembrie 1918 spre comuna Florești. În viitor aici se poate realiza o conexiune o centură spre Florești, după cum este posibil ca această centură să nu fie realizată pe aici. Dar în prezenta documentație urbanistică a fost prevăzută amplasarea unei astfel de legături, care va deservi și propunerile de construire a viitorului ansamblu. Astfel studiul urbanistic prevede realizarea unei artere de circulație rutieră legată de sensul giratoriu existent pe Bd. 1 decembrie 1918 și realizarea a încă unui sens giratoriu spre limita nord-vestică a zonei studiate. Circulația auto se va desfășura pe patru benzi (două pe sens).

De ce un turn cu 40 de etaje

Cum justifică proiectanții amplasarea în mijlocul viitorului ansamblu a unui turn de 40 de etaje? Prin diferența de nivel a terenului față de cartierul Mănăștur, astfel că, turnul propus nu ar depăși cu foarte mult ca înălțime blocul cu 25 de etaje care se ridică în prezent lângă Nodul N. Aceasta din perspectiva oferită de pe E 60 la intrarea vestică în oraș.

 ”Este necesar ca propunerile viitoare să urmărească realizarea unei coerențe funcţionale şi spațial-volumetrice sporite în lungul axei Bulevardului 1 Decembrie 1918 şi în lungul râului Someş.

Fondul construit pe zona studiată trebuie imbunătățit atât din punct de vedere al relaţiilor spaţiale cu zonele învecinate cât şi din punct de vedere volumetric, pentru a contura o siluetă bine definită a limitelor cartierelor învecinate şi a intrării în municipiul Cluj-Napoca dinspre Oradea.

Se recomandă şi se propune realizarea unei construcţii înalte (echivalent a 25-28 niveluri), care va marca silueta oraşului la intrarea dinspre vest şi care va deveni un semn/semnal, echilibrând imaginea de ansamblu a situaţiei existente”, se mai arată în documentație.

Proiectul este în dezbatere publică până în 17 ianuarie, cei interesați putând trimite primăriei sugestii și observații.