În cadrul lucrărilor de întreținere curentă și periodică desfășurate pe drumul județean DJ 107J  (DJ 107M) – Finișel – Plopi, Consiliul Județean Cluj a demarat lucrările de așternere de covor asfaltic.

Lucrările de întreținere, în ansamblu, vizează sectorul de aproape 11,5 kilometri dintre km 0+000 și km 11+400. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea tronsonului cuprins între pozițiile kilometrice 3+600 și 11+400, în lungime de 7,8 kilometri, practic ultimul sector rămas neasfaltat pe acest drum județean.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj„Odată finalizate lucrările pe acest drum județean, vom reuși să asigurăm o infrastructură rutieră modernă într-o zonă montană foarte pitorească. Acest drum județean poate reprezenta o rută alternativă inedită și spectaculoasă din drumul județean DJ 107M spre Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Muntele Rece.”

În funcție de tipurile de lucrări care vizează cele două sectoare de drum, se execută operațiuni constând în plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, tratarea burdușirilor și a tasărilor, colmatarea rosturilor, reprofilarea drumurilor laterale, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor de podețe, completarea de acostamente, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și rigolelor existente, precum și realizarea de șanțuri prin săpături în roci stâncoase. De asemenea, se realizează tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului, reprofilarea drumului cu cilindrare fără adaos de material și reprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast. Anterior, ca etapă premergătoare asfaltării, a fost executată așternerea de strat de balast stabilizat.

Menționăm că sectorul de drum în lungime de 3,6 kilometri situat între kilometrul 0+000 și kilometrul 3+600 a fost asfaltat anterior.