Pe măsură ce preocupările legate de schimbările climatice continuă să crească, interesul acordat soluțiilor de eficiență energetică devine din ce în ce mai ridicat în rândul companiilor din întreaga lume.

Creșterile fără precedent a prețurilor la energie au determinat întreprinderile cu intensitate energetică ridicată să își îndrepte atenția către soluțiile de producere locală a energiei, precum sistemele de panouri fotovoltaice și centralele de cogenerare sau către o mai bună gestionare a consumurilor, prin desemnarea unui manager energetic sau prin implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice.

Acțiunile unui manager energetic pot influența în mod direct gestionarea consumurilor de energie, prin identificarea de noi oportunități și recomandarea spre implementare a soluțiilor de eficiență energetică potrivite.

În plus, gestionarea pe termen lung a soluțiilor de eficiență energetică de către un specialist în domeniu, va duce cu siguranță la maximizarea economiilor, creșterea profitabilității și la crearea unui mediu mai curat și sustenabil, în concordanță cu obiectivele setate la nivel european cu privire la energie si climă.

Aceste obiective susțin combaterea schimbărilor climatice și promovarea unui sistem energetic mai durabil, mai sigur și mai competitiv, iar pentru a le atinge, Uniunea Europeană a dezvoltat o serie de măsuri, politici și standarde stricte.

Având în vedere că la nivelul Uniunii Europene, aproximativ 75% dintre clădiri se clasează ca fiind ineficiente din punct de vedere energetic și că 40% din toată energia consumată la nivelul UE este reprezentată de încălzirea și răcirea clădirilor, măsurile și politicile dezvoltate se adresează și acestui sector.

Chiar și în România, clădirile se numără printre cei mai mari consumatori de energie. Astfel că, acest sector devine un domeniu important de eficientizat. În mod natural, atenția trebuie îndreptată asupra acestuia din 3 direcții principale:

  • Creșterea eficienței energetice (scăderea consumului de energie primară);
  • Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în structura consumului de combustibili;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

Țările membre UE lucrează la revizurirea directivei cu privire la performanța energetică a clădirilor, pentru a crește eficiența acestora. Principalele obiective prevăd:

  • Toate clădirile noi să fie clădiri cu zero emisii, până în anul 2030;
  • Clădirile existente să devină treptat clădiri cu 0 emisii, până în anul 2050.