În cadrul viitoarei ședințe de consiliu local, consilierii vor dezbate și aproba o nouă variantă a regulamentului de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate sau sărace din Cluj-Napoca. Programul de acordare a acestui ajutor pentru persoane singure sau familii marginalizate social sau cu risc de marginalizare și excluziune este în vigoare în municipiu din 2018.

Din 2018 au fost depuse 170 de cereri de acordare a ajutorului pentru plata chiriei, din care 135 aprobate. Pentru 63 de cazuri dreptul a fost retras pentru că solicitanții nu au depus în termen de 4 luni un contract de închiriere valabil, astfel că, per total din martie 2018 până în ianuarie 2020, doar 34 de solicitanți au primit ajutorul pentru chirie. 19 dintre ei se află în al doilea an de acordare a acestui ajutor. Primăria a plătit în intervalul 2018-2019 sub forma acestui ajutor suma de 406.157 de lei.

„Beneficiarii sunt tinerii cu vârsta de până la 35 de ani”

Printre modificările propuse se numără creșterea până la 36 de luni față de 24 de luni a termenului pentru care se poate acorda acest ajutor și modificarea vârstei tinerilor care provin din sistemul de protecție pentru a accesa acest program de ajutor la plata chiriei.

Beneficiarii sunt tinerii cu vârsta de până la 35 de ani proveniți din structurile DGASPC cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, singuri sau cu familia lor. Deasemenea intră în discuție persoanele singure sau familiile din evidențele Direcției de Asistență Socială care pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială care au domiciliul sau reședința în Cluj-Napoca și victimele violenței domestice cu domiciliul sau reședința în Cluj-Napoca.

Ajutorul se poate acorda persoanelor sau familiilor cu venituri între 2.000 și 4.650 de lei în funcție de numărul de membri a familiei, iar cuantumul ajutorului este între 500 și 1.400 de lei în funcție de punctajul obținut de solicitant.

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maxim 36 de luni.