Hervis Sports and Fashion SRL, care deține magazinul ”Hervis Sports”, a solicitat în instanță ”amanarea executarii obligatiei de plata pentru diferenta de chirie in cuantum de 70% din chiria aferenta lunii mai, amanarea executarii obligatiei de plata pentru 70% din taxa pentru servicii aferenta lunii mai, amanarea in totalitate a executarii obligatiei de plata a cheltuielilor pentru marketing pentru luna mai”

Reclamanta a arăatat că ”a incheiat in data de 09.08.2007 contractul de locatiune cu privire la spatiul identificat cu numarul de magazin J492, avand o suprafata de aproximativ 1.468 mp, situat in Centrul Comercial Polus Center, chiria lunara fiind in cuantum de 7,3516 euro / mp, respectiv 10.792,15 euro/luna. Prin actul aditional nr. 6 din 31.01.2014 s-a prelungit durata contractului cu 5 ani, respectiv pentru perioada 12.01.2017 – 11.10.2022. Obligatia de plata a chiriei a fost garantata de reclamanta prin emiterea in favoarea paratei a unei scrisori de garantie bancara in valoare de 61.516,04 euro.

A mai arătat ca urmare a emiterii ordonantei militare nr. 2/2020 s-a instituit un impediment legal temporar in indeplinirea obligatiilor locatorului, creandu-se astfel premisele invocarii de către locatar a imposibilității fortuite de executare. Desi la data de 19 martie 2020 a notificat paratei imposibilitatea fortuita de executare, fata de refuzul acesteia de a da curs solicitarii formulate, a apreciat ca este imperios necesara interventia instantei de a stabili masuri provizorii pana la solutionarea actiunii de fond.

A mentionat ca in prima parte a lunii incasarile in cazul magazinului operat in spatiul inchiriat au scazut cu 70% fata de media primelor 2 luni ale anului, insa dupa intrarea in vigoare a Ordonantei militare nr. 2/2020 s -a aflat in imposibilitate de a mai genera venituri. In aceste conditii, a aratat ca va fi prejudiciata in mod ireversibil ca urmare a masurilor pe care locatorul le poate lua impotriva acesteia potrivit contractului actual si anume: aplicarea de penalitati de intarziere, executarea scrisorii de garantie bancara emisa pentru garantarea indeplinirii obligatiilor contractuale de plata, precum si rezilierea contractului.”, se arată în cererea de chemare în judecată.

World Class România SRL, care deține sala de fitness ”World Class”, a cerut suspendarea obligatiei de plata a chiriei pe durata existentei starii de urgenta.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esență, că în baza contractului de locațiune nr. 499/8 ianuarie 2015, modificat prin trei acte adiționale succesive, datorează pârâtei o chirie lunară în cuantum de 6 euro/mp + TVA și că deține în locațiune de la pârâtă o suprafață de 1354 mp în centrul comercial VIVO. A arătat că, pe lângă chirie, datorează pârâtei costuri de exploatare și că pentru garantarea plății acestora a obținut o scrisoare de garanție bancară, pe care a pus-o la dispoziția pârâtei. A mai arătat că, pe fondul declarării stării de urgență, a fost emisă Ordonanța Militară nr. 1/17 martie 2020 care a instituit un impediment legal temporar în îndeplinirea obligațiilor pârâtei locatoare, creându-se posibilitatea invocării de către pârâta locatoare a imposibilității fortuite de executare. Cu toate acestea, pârâta a notificat-o la data de 30 martie 2020 să achite facturile nr. ALCEC1014100 și nr. CLCMG1979680, ambele din 2 martie 2020, reprezentând echivalentul chiriei și a cheltuielilor de exploatare aferente lunii aprilie 2020, arătând că dacă reclamanta nu va achita aceste debite în termen de 7 zile de la primirea notificării, pârâta va executa scrisoarea de garanție bancară.

Ambele firme au depus și cereri de ordonanțe președințiale de amânare a plăților până la finalizarea litigiilor pe fond, dar au fost respinse pe motiv că nu au făcut dovada faptului ca prin plata chiriei si a cheltuielilor de exploatare aferente lunilor aprilie- mai, solicitate de Polus (VIVO), ”s-ar pastra un drept care s-ar pagubi prin intarziere, ar fi prevenita o paguba iminenta si care nu s-ar putea repara sau ar fi inlaturate piedicile ce s-ar ivi cu prilejul unei executari”. De asemenea, judecătorii au considerat că cele două reclamante au cerut soluționarea litigiului fondului pe calea ordonanțelor.