News Flash:

Nereguli descoperite la Primăria Cluj: Burtoșii de la Poliția Locală au făcut, la propriu, gaură în buget

8 Martie 2022
1645 Vizualizari | 0 Comentarii
Nereguli descoperite la Primaria Cluj

Primarul Emil Boc se judecă cu Camera de Conturi a județului Cluj, după ce auditorii externi au constatat că primarul nu se zgârcește când vine vorba de norma de hrană a polițiștilor locali, sau indemnizația viceprimarului, estimând o valoare totală a prejudiciului cauzat bugetului local în valoare de 68.510 de lei.

În perioada 2 martie 2020 – 13 mai 2020 Camera de Conturi a județului Cluj a efectuat misiunea de audit cu tema „Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2019 la Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Cluj-Napoca”, în urma căreia s-au constatat mai multe abateri de la legalitate și regularitate, consemnate în Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi a județului Cluj sub nr. 1616 din 13 mai 2020 și la entitatea verificată, adică Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Norma de hrană a polițiștilor locali a făcut o gaură în buget

Pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate și regularitate constatate, directorul Curții de Conturi a județului Cluj a emis Decizia numărul 17/12.06.2020 prin care s-au stabilit în sarcina conducerii entității auditate măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate până la data de 31 decembrie 2020.  

Principalele probleme sesizare de auditorii externi au fost consemnate la punctele II.1-II.4.

La punctul II.1 din Deciziei nr. 17/12.06.2020 emisă de Camera de Conturi a județului Cluj, s-a constatat că: „Din analiza documentelor de plăți aferente anului 2019 reprezentând drepturi de personal acordate salariaților cu funcții de conducere din cadrul UATM Cluj-Napoca a rezultat că funcția de șef Serviciu Audit Intern a fost remunerată la un nivel superior oricărei alte funcții similare de șef serviciu din cadrul UATM Cluj-Napoca, iar funcția contractuală de execuție arhivar a fost încadrată distinct față de grupa de funcții din care face parte și implicit remunerată la un nivel superior, contrar prevederilor legale.” Astfel, a rezultat un prejudiciu în bugetul local în valoare de 20.929 de lei, arată Gazeta de Cluj.

Pentru punctul II.2 s-a reținut că: „Din verificarea nivelului cumulat al veniturilor salariale de care au beneficiat funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, s-a constatat că în anul 2019, cuantumul lunar al acestor venituri acordate s-a aflat în unele cazuri la un nivel superior față de indemnizația cuvenită funcției de viceprimar al municipiului.

Astfel, în luna iunie 2019, când s-au acordat drepturile salariale aferente lunii mai și s-au inclus și vouchere de vacanță pentru întreg personalul, s-a depășit în anumite cazuri nivelul maxim stabilit prin raportare la indemnizația de care beneficiază lunar funcția de viceprimar al municipiului, contrar prevederilor legale.” Cauzând un prejudiciu în valoare de 35.015 de lei reprezentând drepturi salariale care au depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului Dan Tarcea. 

La punctul II.3 auditorii externi au consemnat: „Ca urmare a aplicării testelor de detaliu asupra eșantionului de cheltuieli de personal selectat, respectiv a cheltuielilor privind norma de hrană aferentă anului 2019, a rezultat faptul că nu au fost respectate în totalitate reglementările legale aplicabile, în sensul că pe o perioadă de trei luni consecutive în anul 2019, s-a constatat acordarea în mod nejustificat a cuantumului bănesc aferent normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale aflat în concediu medical pentru o perioadă ce depășește o lună calendaristică.

Din extinderea verificării, s-a constatat că pe tot parcursul anului 2019 s-a acordat cuantumul valoric al normei de hrană personalului Poliției Locale Cluj-Napoca indiferent de situația particulară a fiecărui angajat, astfel încât, deși salariatul nu se afla în incapacitate temporară de muncă, conform certificatelor medicale prezentate, pentru intervalele care s-au derulat pe parcursul mai multor luni consecutive sau în concediu de maternitate, cu suspendarea de drept a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă, aceștia au beneficiat de echivalentul valoric al normei de hrană 6.” Cauzând un prejudiciu în valoare de 47.581 de lei bugetului local. 

Pentru punctul II.4 s-a reținut: „Cu privire la modul de derulare și decontare a lucrărilor de reparație efectuată la o serie de imobile, s-a constatat faptul că au fost efectuate cheltuieli la imobile care nu se află în proprietatea exclusivă a UATM Cluj-Napoca, fără a fi solicitată și încasată suma aferentă.” Generând un prejudiciu în valoare de 2778 de lei bugetului local. 

Potrivit actelor cuprinse la dosar, „În baza documentelor care alcătuiesc dosarul administrativ de control auditorii publici externi au estimat o valoare totală a prejudiciului cauzat bugetului local în sumă de 68.510 lei”

Emil Boc a făcut contestație pentru măsurile dispuse la punctele II.1 și II.3, însă decizia a fost menținută în  Încheierea nr. VI/14 din 24 mai 2021, emisă de Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României. 

Boc a cerut anularea deciziei Curții de Conturi

Astfel, la data de 14 iunie 2021, Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc a dat în judecată Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi a județului Cluj, cerând instanței să dispună anularea în parte a Încheierii nr. VI/14 din 24 mai 2021, emisă de Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul Curții de Conturi a României, considerând-o nefondată și nelegală în ceea ce privește respingerea contestației pentru măsurile de la punctele II.1 și II.3 din Decizia nr. 17/2020. De asemenea, Emil Boc a cerut anularea în parte a Deciziei nr. 17/12.06.2020 emisă de Camera de Conturi a județului Cluj privire la măsurile dispuse la punctele II.1 și II.3 și suspendarea executări actelor atacate, până la soluționarea definitivă a cererii de anulare în temeiul articolului 15 din Legea nr. 554/2004. 

Judecătorii de la Tribunalul Cluj au anulat parțial Încheierea nr. VI/14/24.05.2021 cu privire la soluționarea contestației pentru măsura dispusă la pct. II.3 din Decizia nr. 17/12.06.2020, ce făcea referire la norma de hrană acordată angajaților Poliției Locale.

„Solutia pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA – prin Primar si PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA în contradictoriu cu pârâţii CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI şi CAMERA DE CONTURI CLUJ. Anulează parţial Încheierea nr. VI/14/24.05.2021 emisă de Curtea de Conturi a României, în ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiei cu privire la măsura dispusă la pct. II.3 din Decizia nr. 17/12.06.2020. Admite în parte contestaţia nr. 295644/303/07.07.2020 (înregistrată la Camera de Conturi Cluj sub nr. 2341/08.07.2020) formulată de U.A.T.M. Cluj-Napoca, cu privire la măsura dispusă la pct. II.3 din Decizia nr. 17/12.06.2020. Anulează măsura dispusă la pct. II.3 din Decizia nr. 17/12.06.2020 emisă de Camera de Conturi Cluj şi la punctele aferente din Procesul-verbal şi Raportul de Audit Financiar. Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de suspendare, formulată de reclamanţi, ca fiind neîntemeiată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Sentința civilă pronunțată de Tribunalul Cluj-Napoca în dosarul 2703/117/2021 a fost atacată cu recurs formulat de Camera de Conturi a județului Cluj și Camera de Conturi a României, prin care solicită „admiterea recursului, casarea în parte a hotărârii primei instanțe și rejudecând să dispuneți respingerea în întregime a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta UATM Cluj-Napoca.”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2022 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2580 (s) | 33 queries | Mysql time :0.156875 (s)