News Flash:

Primaria Turda organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual de Administrator Public

8 Februarie 2017
1086 Vizualizari | 0 Comentarii
BZC Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.8744 RON (0.0000)
USD: 4.0105 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Primaria Turda

Primaria Turda anunţă concurs de proiecte de management în data de 23 februarie 2017, orele 11,00  pentru ocuparea postului contractual de

ADMINISTRATOR PUBLIC

Condiţii generale de ocupare a postului:

 • are cetăţenia română și domiciliul în România,
 • cunoaște limba română, scris si vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă ştiinţe economice, juridice sau inginereşti, specializarea inginerie civilă
 • Experienţă profesională de minim 5 ani
 • Experienţă managerială de minim 2 ani
 • Elaborarea unui proiect de management, structurat pe baza obiectivelor şi criteriilor de performanţă indicate, în scopul furnizării de servicii pe baza principiilor şi tehnicilor moderne de management public

Abilităţi şi aptitudini necesare postului:

 • Capacitate de analiză şi sinteză
 • Planificare şi acţiune strategică
 • Bune abilităţi în gestionarea resurselor umane
 • Gestionare eficientă a resurselor alocate
 • Control şi depistare a deficienţelor
 • Rezolvarea eficientă a problemelor
 • Bună capacitate de relaţionare
 • Capacitate de consiliere şi îndrumare;
 • Abilităţi de mediere şi negociere;
 • Îndeplinirea obiectivelor. 

            Candidaţii vor elabora un proiect de management pe o perioadă de 4 ani, în scopul furnizării de servicii pe baza principiilor şi tehnicilor moderne de management public, conform atribuţiilor specifice, obiectivelor asociate, indicatorilor şi standardelor de performanţă de mai jos:

            I. Atribuţii specifice pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de performanţă a activităţii administratorului public:

1. coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul furnizării serviciilor publice locale şi a prestatorilor acestora;

2. elaborarea planurilor de acţiune şi de investiţii aferente;

3. elaborarea/coordonarea elaborării proiectelor de finanţare a investiţiilor de interes local din fonduri nerambursabile sau rambursabile;

4. monitorizarea performanţei în furnizarea serviciilor publice locale;

5. coordonarea activităţilor de achiziţii publice;

6. coordonarea activităţilor de investiţii locale.

 

II. Obiective asociate

1. creşterea indicatorilor de eficacitate şi calitate a serviciilor oferite;

2. eficientizarea cheltuielilor;

3. realizarea la termen a investiţiilor, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli;

4. finalizarea conform programării a tuturor achiziţiilor şi a contractelor de achiziţii;

5. atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanţarea unui număr de minim 4 proiecte majore de investiţii de interes local;

6. asigurarea implementării şi funcţionării Sistemului de Management al Calităţii şi obţinerea în termen de 24 luni a unei certificări privind calitatea.

III. Coeficienţi de importanţă ai obiectivelor

1. 15 %;

2. 10 %;

3. 20 %;

4. 20 %;

5. 25 %;

6. 10 %;

Total: 100 %

IV. Criterii/indicatori de performanţă

1. nivel de satisfacţie al beneficiarilor;

2. număr proiecte de investiţii de interes local aprobate în vederea finanţării;

3. tipuri de cheltuieli optimizate;

4. grad de execuţie la termen (%);

5. nivel de utilizare a bugetului alocat (%);

6. cuantum achiziţii publice realizate din cele programate (%);

7. reducerea numărului achiziţii contestate (%);

8. reducerea numărului de reclamaţii (%).

V. Ţinte/standarde de performanţă

1. asigurarea unui nivel de satisfacţie de 95% pentru serviciile publice aflate în coordonare;

2. număr proiecte de investiţii de interes local aprobate în vederea finanţării: minim 4;

3. tipuri de cheltuieli optimizate: minim 3 tipuri;

4. grad de execuţie la termen (%): 100%;

5. nivel de utilizare a bugetului alocat (%): 100%;

6. cuantum achiziţii publice realizate din cele programate: 100%;

7. reducerea numărului achiziţii contestate cu 25% ;

8. reducerea numărului de reclamaţii cu 15 %.

 

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în perioada  02 - 15  februarie 2017, ora 14
 • selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei în perioada 16 - 17 februarie 2017
 • analiza proiectelor de management 20 - 21 februarie 2017
 • interviul şi susţinerea proiectelor de management în data de 23 februarie 2017, orele 11,00
 • afişarea rezultatelor probei de interviu în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susţinerii probei
 • afişarea rezultatelor finale în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, analiza proiectului şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului pentru fiecare etapă, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice şi probei de interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor la contestaţii se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

Acte necesare la dosar:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • curriculum vitae
 • proiectul de management, întocmit şi structurat conform cerinţelor din anunţ, în format printat şi pe suport electronic (stick, CD/DVD), fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (nu se va menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suport tip stick, CD sau DVD sau în proprietăţile fişierului electronic). Proiectul va respecta următoarele cerinţe: format A4, margini pagină stânga 2,5 cm, dreapta 2 cm, sus 1 cm, jos 1 cm, spaţiere la 1,5, aliniere text justified, font Times New Roman de 12, utilizare diacritice, numerotare pagini centrat, în josul paginii)

Concursul este organizat conform prevederilor HGR 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Proba concursului constă în susţinerea interviului şi a proiectului de management şi va avea loc în data de 23.02.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei.

Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele cuprinzând actele necesare, precum şi proiectele de management se vor depune la sediul instituţiei, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, cam. 15, până la data de 15 februarie 2017, orele 14,00. Informaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane, cam. 48, tel. 0264-317199.


Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

turda concurs administrator public
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

© 2021 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1614 (s) | 33 queries | Mysql time :0.049436 (s)