News Flash:

Scenariul 4. Cand ai voie de fapt sa iesi din casa. Noi reguli pentru batrani

31 Martie 2020
6049 Vizualizari | 1 Comentarii

Ministrul internelor, Marcel Vela, a anuntat duminica masurile dispuse intr-o noua ordonanta militara, Ordonanta militara 4.

Ce prevede Ordonanta militara 4:

„Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand seama de evaluarea realizata de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, aprobata prin Hotararea nr. 15 din 29.03.2020,

In temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 si 3 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea Ordonanta militara:
Varstinicii vor putea iesi din casa oricand pentru nevoi medicale si intre 20-21 pentru animale

Art.1 - (1) Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11.00-13.00 daca aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natura medicala, precum tratamentele oncologice planificate, dializa etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/sustinatorilor sau, dupa caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in situatiile prevazute la alin. (1) se prezinta o declaratie pe propria raspundere completata in prealabil, care trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.

(3) Circulatia persoanelor prevazute la alin.(1), in afara locuintei/gospodariei, este permisa si in intervalul orar 20.00 – 21.00, daca aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar in proximitatea locuintei/gospodariei.

Declaratia pentru acest interval orar nu este necesara atunci cand deplasarea se face in acest scop.

(4) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.2 - (1) Operatorii economici care comercializeaza alimente si produse de stricta necesitate si care isi desfasoara activitatea in conditiile dispuse prin ordonante militare in perioada starii de urgenta isi vor organiza programul de lucru pentru a facilita si a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani in intervalul orar 11.00-13.00, limitand, in acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de varsta.

(2) Masura se aplica incepand cu data de 30 martie 2020.
Cei care parasesc izolarea sau carantina vor fi sanctionati mai dur

Art.3 - (1) Persoanele care parasesc locul in care au fost carantinate, fara aprobarea autoritatilor competente, vor fi sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi obligate sa reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respecta conditiile izolarii la domiciliu si sunt identificate in afara spatiului de izolare, vor fi sanctionate contraventional conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor fi obligate sa intre in carantina 14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Masurile se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Soferii de tir pot opta pentru locul unde vor sta in izolare sau carantina

Art.4 - (1) La intrarea in tara, pentru protejarea propriilor familii, conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone opteaza pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, in perioada dintre curse, pentru una dintre urmatoarele modalitati de protectie impotriva raspandirii COVID-19:

a) carantinarea in spatii puse la dispozitie de catre angajator;
b) izolarea la domiciliu impreuna cu toate persoanele cu care locuiesc/se „gospodaresc, sau singuri, in alt spatiu locativ disponibil;

c) carantinarea la cerere, in spatiile puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinarii.

(2) Optiunea pentru una dintre modalitatile prevazute la alin. (1) se materializeaza prin completarea, de catre conducatorii autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone, a unei declaratii pe propria raspundere prin care isi asuma una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si pilotilor de aeronave si personalului navigant.

(4) Masura se aplica incepand cu data de 31 martie 2020.
Angajatii se pot izola la locul de munca

Art.5 - (1) Se instituie, pentru o perioada stabilita de angajator, masuri de izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupa functii esentiale pentru asigurarea functionarii productiei, transportului si distributiei energiei electrice si gazelor naturale, a activitatilor de intretinere si mentenanta a echipamentelor si instalatiilor specifice, precum si a celorlalte activitati de aprovizionare, respectiv, extractie, productie si procesare a resurselor si materiilor prime si/sau semiprocesate energetice necesare functionarii corespunzatoare Sistemului Energetic National in concordanta cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activitatilor de baza in cazul instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

(2) Refuzul izolarii preventive de catre personalul prevazut la alin.(1) atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(3) Masura se aplica incepand cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.
Masuri dispuse pentru autoritatile locale si centrale

Art.6 - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu solutii dezinfectante la toate intrarile blocurilor de locuinte situate pe raza unitatii administrativ-teritoriale si vor dezinfecta periodic lifturile, casa scarilor si alte spatii comune.

(2) Masura se aplica incepand cu data de 31 martie 2020.

Art.7 - (1) Ministerele cu retea sanitara proprie si autoritatile administratiei publice locale care au in subordine sau in coordonare unitati sanitare vor asigura la cerere spatii hoteliere destinate repausului intre ture sau garzi personalului din sistemul public sanitar, in vederea prevenirii raspandirii virusului COVID-19 in randul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Masura se aplica incepand cu data de 31 martie 2020.
Preturile la energie electrica si termica, gaze, apa si carburanti vor fi plafonate

Art.8 - (1) In perioada starii de urgenta preturile la energie electrica si termica, gaze naturale, alimentare cu apa, salubritate si carburanti nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonante militare, acestea putand fi doar diminuate in functie de cerere si oferta.

(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
„Mesajele de utilitate publica”

Art.9 - (1) In perioada in care este instituita starea de urgenta, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice si audio-video cu mesaje de interes public care sprijina masurile de prevenire a raspandirii COVID-19, guvernamentale si/sau sponsorizate de catre operatorii economici publici sau privati, persoane fizice sau organizatii neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit si se vor adauga ca timp suplimentar spatiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevazute la alin. (1) va fi solicitata radiodifuzorilor sau institutiilor mass-media de catre Grupul de comunicare strategica din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta si se vor identifica in momentul difuzarii cu mentiunea „Mesaj de utilitate publica.”

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.10 - (1) Pe perioada starii de urgenta se autorizeaza Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN1 si Ecologie, Agentia de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare si Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor si dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea si combaterea raspandirii, precum si pentru tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.11 - (1) Transportul maritim si pe caile navigabile interioare, accesul navelor in porturile romanesti, precum si inspectarea si operarea navelor se desfasoara fara restrictii, cu respectarea tuturor masurilor de prevenire a infectarii cu COVID19, impuse de Ministerul Sanatatii.

(2) Se interzice accesul pilotilor la bordul navelor maritime si fluvio-maritime, sosite din zonele de risc rosu sau galbene, daca nu dispun de echipamentul de protectie stabilit de Ministerul Sanatatii.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
In masina au voie mai mult de 3 persoane

Art.12 - (1) Dupa alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins: „(3) Interdictia privind circulatia persoanelor intr-un grup mai mare de 3 persoane se aplica exclusiv circulatiei pietonale.”

Art.13 - (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala, pentru masurile prevazute la art.1;

b) Politia Romana, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si politia locala, pentru masura prevazuta la art.2;

c) Politia Romana, Politia de Frontiera Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, directiile de sanatate publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art.3 si 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pentru masura prevazuta la art.5;

e) Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masurile prevazute la art.11.

(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art.1-5 si art.11 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.14 - (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.”

Intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Politia Romana a explicat ca soferii isi pot duce sotul sau sotia cu masina la serviciu, dar cu unele conditii.
Astfel, sotul sau sotia pot fi dusi cu masina la serviciu doar daca nu exista mijloace de transport in comun, daca deplasarea ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport sau daca timpul de asteptare este foarte mare.

„Intrebare: Pot sa-mi transport cu masina sotia/sotul la/de la serviciu?

Citeste si: Spitalul Municipal Deva intra in carantina timp de 14 zile

Raspuns: Daca apreciati ca motivul deplasarii este unul justificat, puteti face acest lucru completand declaratia pe proprie raspundere raportat la prevederea din art.1 litera d din Ordonanta Militara nr. 3 din 2020 (deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie)”, arata Politia Romana.

Politia Romana a clarificat si circumstantele in care acestia pot fi condusi la munca.

„Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.

O astfel de situatie ar putea fi justificata daca nu exista mijloace de transport in comun sau daca riscul expunerii la infectare este mai mare (deplasarea la locul de munca ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc)”, se mai arata in mesajul Politiei Romane.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

coronavirus
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

cialis coupon  | #80988
Adauga comentariu

© 2022 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2026 (s) | 33 queries | Mysql time :0.097327 (s)