Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar realizării lucrărilor de modernizare a două corpuri de clădire ale Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, unitate sanitară aflată în subordinea forului administrativ Județean.

Este vizat, astfel, atât pavilionul de ergoterapie, cât și corpul de clădire în care se află centrala termică ce deservește acest pavilion.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Sunt investiții absolut necesare pentru creșterea calității actului medical și desfășurarea activităților în condiții optime, de igienă, confort și siguranță. Vom continua să acordăm spitalelor clujene tot sprijinul necesar pentru a răspunde cât mai bine solicitărilor și exigențelor pacienților.”

Lucrările propuse a fi efectuate pentru pavilionul în care se desfășoară activitățile de ergoterapie constau în renovarea integrală a spațiilor interioare la nivelul instalațiilor și al finisajelor, înlocuirea tâmplăriilor interioare și exterioare, repararea acoperișului și, dacă va fi necesar, înlocuirea elementelor deteriorate ale structurii de lemn.

De asemenea, se va termoizola suplimentar clădirea la nivelul pereților și al planșeului peste parter, iar spațiile vor fi dotate cu mobilier nou, echipamente specifice activității de ergoterapie și produse de birotică.

Nu în ultimul rând, intervențiile ce vor fi realizate pentru corpul de clădire care adăpostește centrala termică ce deservește pavilionul de ergoterapie vizează atât înlocuirea centralei termice existente cu una nouă, cât și refacerea finisajelor interioare și exterioare.

Menționăm, în acest context, faptul că ergoterapia sau terapia prin muncă face parte din acțiunea complexă de recuperare și reintegrare socio-profesională și se adresează mai ales bolnavilor psihici cu o simptomatologie prelungită sau cronică. Ea se desfășoară în contextul terapeutic general și este susținută de psihoterapie. Munca este un factor terapeutic cu efecte favorabile evidente care se aplică în condiții adaptate la posibilitățile bolnavului, la stadiul și evoluția bolii sale.