Noua lege a educației, în vigoare din septembrie 2023, a introdus sancțiuni severe pentru cadrele didactice implicate în activități de meditații cu elevii pe care îi predau. În conformitate cu un ordin emis de Ministerul Educației ce intră în vigoare la 1 februarie 2024, profesorii sunt acum obligați să completeze declarații de interese, asumându-și sub sancțiunile Codului Penal că nu desfășoară meditații cu elevii de la clasă.

Legea stipulează că, pentru a asigura echitatea și obiectivitatea în procesul de predare-învățare-evaluare, personalul didactic are interzis să desfășoare activități de pregătire suplimentară contracost pentru elevii din clasa sau clasele la care predau. Profesorii trebuie să completeze declarații de interese până la 31 decembrie a fiecărui an, și în cazul celor care predau în mai multe unități de învățământ, o singură declarație trebuie depusă la fiecare unitate.

Potrivit ordinului nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024, profesorii trebuie să declare în scris, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru fals în declarații, că nu efectuează meditații contra cost cu elevii de clasă. Sancțiunile pentru abateri disciplinare în acest sens pot varia de la avertismente scrise până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Profesorii sancționați cu desfacerea contractului de muncă nu mai au dreptul să predea timp de 7 ani școlari, conform metodologiei de mobilitate. Aceste măsuri sunt luate pentru a asigura integritatea procesului educațional și pentru a preveni situațiile de favoritism sau discriminare în rândul elevilor.

coral