AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 09.05.2024, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:
📍Referent de Specialitate – Biroul Reglementări: 1 post – perioadă nedeterminată
📌Condiţii necesare:
– Absolvent de studii superioare – cu diplomă de licenţă;
– Cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
– Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
– Abilităţi de lucru în echipă;
– Seriozitate şi profesionalism;
– Apt pentru efort psihic și fizic;
– Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
– Fără cazier
✅Reprezintă avantaje:
– Absolvent în domeniul științelor juridice – cu diplomă de licență
– Diplomă de Master;
-Perfecționări/specializări/formări/instruiri în domeniul științelor juridice, dovedite cu certificate/atestate/diplome;
– Cunoștințe programe desen tehnic (familia programe Cad);
– Experiență în domeniul aeroportuar;
– Permis de conducere categoria B;
❗️Obiectivele postului:
– Elaborează manuale, proceduri operaționale și proceduri de operare pe mijloacele de handling în conformitate cu reglementările naționale și internaționale aplicabile;
– Efectuează amendarea manualelor și procedurilor, în conformitate cu modificările reglementările naționale și internaționale aplicabile
– Elaboreză reglementările și procedurile operaționale necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de aviație civilă pe AIAIC
– Urmăreşte zilnic apariţia de noi legi şi reglementări interne şi internaţionale în ce priveşte desfăşurarea activităţii aeroportuare
📂Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– Cerere pentru înscrierea la selecție;
– Curriculum Vitae;
– Copie C.I.;
– Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.
✅Probele de selecție:
Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecția dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă – 2 ore;
– Interviul va avea loc ulterior la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
‼️Fiecare probă este eliminatorie.
ℹ️ Data limită de înscriere:
Dosarele de înscriere pentru selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului Cluj sau se pot transmite la adresa de e-mail: resurseumane@airportcluj.ro, până în data de 08.05.2024, ora 14:00.
ℹ️ Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).
coral