Rezerva de apă este în scădere, dar suficientă pentru toţi beneficiarii care se alimentează centralizat din sursa de apă de suprafaţă, anunţă Administraţia Naţională ”Apele Române” (ANAR), după ce specialiştii Comisiei Europene au avertizat că jumătate din teritoriul Uniunii Europene este expus riscului de secetă, iar România, alături de Franţa, Spania, Portugalia şi Italia, se va confrunta cu o scădere a randamentului culturilor. Conform datelor ANAR, în 345 de localităţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Gorj, Hunedoara, Sălaj (11 judeţe) sunt fântâni secate parţial, unde autorităţile locale şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă iau măsuri de transport al necesarului de apă sau măsuri de denisipare/decolmatare a puţuri.

Administraţia Naţională „Apele Române” aminteşte populaţiei că este nevoie să folosim raţional resursele de apă astfel încât acestea să fie suficiente pentru toţi beneficiarii.

”Echipele Administraţiei Naţionale ”Apele Române” (ANAR) monitorizează şi gestionează volumele de apă din principalele lacuri de acumulare astfel încât acestea asigură la această oră necesarul de apă brut pentru toţi beneficiarii care se alimentează în regim centralizat din sursa de apă de suprafaţă. În principalele 40 de lacuri, avem disponibil astăzi un volum de apă de 3,35 miliarde de mc de apă, iar coeficientul de umplere este de 77,36%, în scădere faţă de perioada anterioară. Având în vedere prognoza INHGA cu privire la evoluţia debitelor Dunării şi a râurilor interioare pentru luna iulie, debitele Dunării în secţiunea Baziaş vor ajunge până la valoarea de 2150 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii iulie (5350 mc/s) şi cu un aport scăzut al debitele afluente medii lunare în lacurile interioare ale României. Pe toată perioada intervalului de prognoză, pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere”, anunţă instituţia.

 
ANAR precizează că, la sfârşitul lunii iulie, în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populaţie, industrii şi producţia de energie electrică pentru Sistemul Energetic Naţional, vom menţine un coeficient de umplere de peste 70%.

În acest moment, pentru Centrala Nucleară (CNE) Cernavodă există o rezervă de nivel de cca 80 (cm) suficientă pentru funcţionarea CNE.

”În ceea ce priveşte situaţia alimentărilor cu apă în regim centralizat (aparţinând operatorilor de apă-canal), 214 localităţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Sibiu, Hunedoara, Ilfov, Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Ialomiţa, Dolj şi Bihor (17 judeţe) funcţionează în regim restricţionat. Restricţiile au fost impuse de operatorul de apă în scopul refacerii rezervei, deoarece consumul a crescut foarte mult şi apa din sursă nu mai ajunge să umple rezervoarele de înmagazinare. Aceeaşi situaţie, de creştere a consumului prin utilizarea apei din reţea pentru udarea terenurilor agricole, a condus la instituirea restricţiilor în localităţile din judeţele sus-menţionate. În ceea ce priveşte sistemele de alimentare cu apă centralizate din judeţele Bacău, Neamţ şi Vrancea, acestea au sursă de apă subterană din foraje sau drenuri, iar restricţiile sunt determinate de creşterea consumului de apă pentru irigaţii”, precizează ANAR, invocând datele din  Raportului de monitorizare realizat de specialiştii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi de la nivelul Administraţiilor Bazinale de Apă.

În 345 de localităţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Gorj, Hunedoara, Sălaj (11 judeţe) sunt fântâni secate parţial, unde autorităţile locale şi Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă iau măsuri de transport a necesarului de apă sau măsuri de denisipare/decolmatare a puţuri.

Din cele 80 de secţiuni de monitorizare a secetei hidrologice, la 19 sectiuni s-au înregistrat debite sub cel minim necesar pentru satisfacerea cerinţelor sub aspect cantitativ, în bazinele Someş-Tisa, Banat, Olt şi în special în bazinul hidrografic Siret şi Prut-Bârlad.

În afara secţiunilor de monitorizare a secetei, în secţiunile a 20 staţii hidrometrice din râuri, sunt secate (Somes-Tisa 4, Crisuri 8, Siret 2, Prut 6).

ANAR face apel la calm şi responsabilitate.