Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean DJ 161E (DJ 172A) Habadoc – Buza – Feldioara – DJ 161F. Acestea au drept principal scop asigurarea unei circulații normale, în condiții de siguranță, și vizează un sector de drum în lungime de 17,024 kilometri, mai exact între kilometrul 8+000 și kilometrul 25+024.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj„Lucrăm în permanență la infrastructură rutieră. Lucrările de întreținere demarate sunt deosebit de importante din perspectiva îmbunătățirii calității infrastructurii rutiere, cu efecte pozitive în ceea ce privește asigurarea unei circulații optime, în condiții de siguranță. Drumul județean DJ 161E realizează o legătură rapidă şi utilă cu drumul județean DJ 109C şi, mai departe, pe direcțiile Gherla, respectiv drumul național DN 16.”

Vor fi executate, astfel, operațiuni constând în plombări cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, refacerea timpanelor la podețe, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului și așternerea de covor asfaltic.

În această fază se execută lucrări constând în tratarea burdușirilor și a tasărilor și decolmatarea podețelor. Totodată, au demarat și lucrările de asfaltare a tronsonului în lungime de 2,5 kilometri, cuprins între kilometrul 8+000 și kilometrul 10+500.

Reamintim în acest context faptul că forul administrativ județean a încheiat recent 22 de noi contracte pentru întreținerea drumurilor județene, acestea vizând peste 268 de kilometri de drum.