Examenul de maturitate, Bacalaureatul, este în plină desfășurare, iar elevii și părinții trăiesc emoții mari, sperând ca platforma de evaluare digitalizată să funcționeze corect și notele, de care depinde admiterea la facultate, să fie calculate fără erori.

Liceenii mai au de trecut prin câteva probe la bacalaureat. Foto arhivă

Conform metodologiei bacalaureatului pentru 2024, pentru a promova, elevii trebuie să susțină toate probele examenului și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, iar media finală să fie de minimum 6. Documentul precizează și ce se întâmplă dacă un candidat obține media generală 5,99, potrivit Digi24.

Lucrările scrise sunt corectate digitalizat. Elevii își vor rezolva lucrările pe foile de examen, care vor fi scanate de profesori în fața candidaților. După scanare, lucrările anonimizate vor fi încărcate pe o platformă și trimise aleatoriu către doi profesori evaluatori. Dacă diferența dintre notele acordate de aceștia este mai mare de 1 punct, se nominalizează alți doi evaluatori pentru recorectare. Notele acordate de cei patru evaluatori sunt trecute pe lucrare, iar nota finală este calculată din media acestora.

După finalizarea acestei etape, pentru fiecare candidat care a obținut cel puțin nota 5 la toate probele scrise se calculează media generală de bacalaureat, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la fiecare probă.

Conform metodologiei, nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidații care nu au promovat una sau mai multe probe, nu s-au prezentat la toate probele sau au fost eliminați de la o probă.

Examenul de bacalaureat este considerat promovat de liceenii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și o medie de minimum 6 la probele scrise.

Candidatul care la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse este considerat că nu a susținut proba respectivă.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, și reprezintă media generală. Pentru candidații care obțin media generală 5,99, aceasta se rotunjește la 6,00.

Candidații care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan toate condițiile menționate sau cei care nu s-au prezentat la toate probele sau au fost eliminați din sala de examen sunt declarați respinși.

Cei care au fost prinși fraudând sau încercând să fraudeze o probă din cadrul examenului de bacalaureat nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în sesiunile următoare. Acești candidați sunt considerați că nu au promovat examenul de bacalaureat.