Trilulilu, compania fondată la Cluj și considerată Youtube-ul romînesc, a fost scoasă la vînzare. 

coral

„Cu un număr de 135.457 voturi pentru, reprezentând 82,4735% din ca­pitalul social, numărul total de drepturi de vot, fără voturi împotrivă şi fără abţineri, adunarea generală extra­ordinară, prin vot deschis, aprobă vân­zarea mărcii Trilulilu aflată în proprie­tatea societăţii şi a transferului tuturor drepturilor asupra domeniului de in­ternet www.trilulilu.ro (site, conţinut, URL, bază de date, design, coduri programare)“, conform deciziei acționarilor, luată în data de 21 ianuarie 2019 și publicată în Monitorul oficial săptămâna trecută.

Deocamdată nu este precizată suma pe care deținătorii speră să o obțină de pe urma tranzacției.