Proiectul de Hotărâre de Guvern, prin care se acordă burse în străinătate, de cel puțin 1.000 de euro, pentru studii universitare de masterat, doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, a fost aprobat zilele trecute în ședința de Guvern

Bursele în străinătate, pentru studii universitare de masterat, doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, vor fi acordate pe baza unui concurs organizat la nivel național, potrivit proiectului.

„Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, acordă anual, în condițiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare”.

Bursele sunt acoperite din fondul valutar al ministerului, dar și din donații. Numărul lunilor de bursă, tipurile de bursă și durata stagiului unei burse se stabilesc anual, prin ordin al ministrului Educației, în domeniile de interes ale României, care sunt aprobate în același fel.

Cheltuieli acoperite de bursele în străinătate

Bursele se acordă pe baza unui concurs național organizat de ME, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, în baza unui regulament și a unor condiții aprobate prin ordin de ministru. Astfel, bursierii români beneficiază de o bursă lunară destinată plăţii unor taxe şcolare şi, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita cuantumurilor stabilite, de transport (cu avionul, cu trenul sau cu autocarul) din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar, dar și de plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului.

Cuantumul burselor, conform proiectului, nu poate fi mai mic de 1.000 de euro pe lună și se stabilește anual, pe țări, prin ordin al ministrului Educației.

Ce vizează proiectul

Proiectul propus creează cadrul normativ pentru formarea internațională a viitorilor specialiști români prin instituirea unui mecanism național de sprijin financiar al acestora. Astfel, se acoperă vidul legislativ în ceea ce privește aplicarea recomandărilor europene și măsurilor asumate de România la nivel național și internațional, referitorare la politicile educaționale în domeniul mobilităților. Instituirea acestor burse este în concordanță cu recomandările și bunele practici europene, cu dezideratele naționale susținute în proiectul „România Educată”.

Având în vedere că, din statisticile A.C.B.S., majoritatea studenților optează pentru studii în UE, se consideră că euro, reprezentând bursa lunară, constituie garanția gestionării judicioase a fondului alocat în acest scop. De asemenea, Agenția de Credite și Burse de Studii are obligația de a elabora regulamentul de organizare a concursului național în termen de maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei Hotărâri de Guvern.

În proiect este precizat faptul că în momentul intrării în vigoare se aborgă HG 697/1996, privind acordarea de burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate.