Comisia a publicat luni şase bilanţuri aprofundate, pentru România, Cipru, Ţările de Jos, Slovacia, Spania şi Suedia.

Raportul privind mecanismul de alertă identifică statele membre cu privire la care ar trebui realizate bilanţuri aprofundate pentru a se evalua dacă statele respective se confruntă cu dezechilibre macroeconomice.

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2024, adoptat în noiembrie 2023 în cadrul pachetului de toamnă al semestrului european, a selectat 12 state membre pentru care ar trebui întocmit un bilanţ aprofundat.

Semestrul european este cadrul Uniunii Europene pentru coordonarea şi supravegherea politicilor economice şi sociale. Celelalte şase bilanţuri aprofundate, pentru Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia şi Portugalia, vor fi publicate în următoarele săptămâni.

Anul acesta, în urma unei solicitări a statelor membre, exprimată în concluziile Consiliului, bilanţurile aprofundate au fost prezentate înaintea pachetului de primăvară al semestrului european, pentru a permite discuţii multilaterale mai aprofundate cu statele membre înainte de propunerea de către Comisie a recomandărilor specifice fiecărei ţări.

Evaluarea finală a Comisiei privind existenţa dezechilibrelor macroeconomice pentru aceste 12 state membre, bazată pe analiza inclusă în bilanţurile aprofundate, va fi prezentată în cadrul pachetului de primăvară al semestrului european din luna iunie, împreună cu recomandările specifice fiecărei ţări.