Începând cu sesiunea de admitere din luna ianuarie 2020, proba sportivă – traseu aplicativ a fost actualizată într-o formă care să testeze atât forța și rezistența, cât și agilitatea și calitățile motrice ale candidaților.

Video-ul postat exemplifică traseul pentru admiterea în instituțiile militare de învățământ, care pregătesc ofițeri și subofițeri pentru #IGSU.

coral

Traseul cuprinde 9 obstacole care trebuie parcurse într-un timp de maxim 2 minute și 15 secunde.

Elementele din care este alcătuit traseul sunt detaliate în Anexa nr. 3^2 din Ordinului MAI nr. 177/2016. Traseul aplicativ este valabil pentru examenele organizate pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă din Boldești și la Facultatea de Pompieri.

Candidații pot depune cererile de înscriere pentru admiterea din această iarnă la Școala de Pompieri din Boldești, până la data de 15 noiembrie 2019. Criteriile de admitere sunt identice pentru băieți și fete!

ATENȚIE! Acest traseu practic-aplicativ este valabil numai pentru examenul de admitere la unitățile de învățământ ce formează pompieri.

Detalii admitere: http://www.scoaladepompieri.ro/admitere.html