Consiliul Județean Cluj a finalizat lucrările de asfaltare pe drumul județean 161K Bărăi – Sava. Lucrările de întreținere derulate pe acest drum au vizat, în ansamblu,  sectorul în lungime de peste 21 de kilometri cuprins între pozițiile kilometrice 0+000 și 21+120. În acest context, a fost finalizată așternerea covorului asfaltic pe tronsonul în lungime de aproximativ 8 kilometri situat între km 6+500 și 14+400.

coral

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Utilitatea lucrărilor e dată de faptul că acest drum face legătura între DJ 109C, pe direcţia Gherla, şi drumul naţional DN 16, pe direcţiile Apahida – Cluj-Napoca precum și spre cele două județe vecine, Bistrița-Năsăud și Mureș.”

Anterior asfaltării au fost executate lucrări constând în curățarea platformei drumului, reprofilarea drumului cu cilindrare, așternerea stratului de piatră spartă, refacerea terasamentelor deteriorate, aducerea la profil și completarea acostamentelor, realizarea fundației din blocaj de piatră brută. Totodată, operațiunile au vizat tratarea burdușirilor și a tasărilor, curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, reprofilarea drumurilor laterale, înlocuirea unor podețe, tăierea lăstărișului și a vegetației din zona căii de rulare, precum și așternerea stratului de balast stabilizat.

În vederea completei finalizări a lucrărilor urmează a mai fi executate operațiuni constând în refacerea timpanelor podețelor și a camerelor de cădere, șanțuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, acostamente, respectiv montarea de parapeți metalici în zonele unde situația impune acest lucru.