Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta prin care furnizorii de energie sunt obligati, din oficiu, sa refaca facturile gresite in maximum 15 zile de la data emiterii acestora. Aceasta ordonanta a fost deja publicata in Monitorul Oficial.

coral

Potrivit OUG, debransarea ori sistarea serviciilor de energie si gaze nu va fi permisa pana la sfarsitul lunii septembrie 2022. Aceasta masura a fost luata de autoritatile romane pentru a preveni posibile abuzuri din partea furnizorilor.

„Debransarea de la retea sau sistarea prestarii serviciilor in domeniile energie electrica si/sau de gaze naturale corespunzatoare neachitarii debitelor restante inregistrate de clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data incetarii aplicarii schemei de sprijin.”, se stipuleaza in OUG adoptata de Guvern.

(1) Pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, emitentii facturilor de energie si/sau gaze naturale intocmite cu incalcarea prevederilor art. 1 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati, din oficiu, sa le refaca in maximum 15 zile de la data emiterii acestora.

Pentru facturile deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Facturile prevazute la alin. (1) vor fi recalculate si emise fara penalitati.

(3) Se suspenda executarea obligatiei de plata a facturilor in curs de recalculare, pana la emiterea noilor facturi cu respectarea dispozitiilor legale prevazute la art. 1 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2021, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 259/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.