Piața pensiilor private din România a traversat cu succes furtuna declanșată de apariția virusului SARS-CoV-2, care rescrie istoria omenirii și lasă urme adânci în tot ecosistemul financiar al lumii.

Sistemul pensiilor private a cunoscut o evoluție pozitivă pe tot parcursul funcționării sale, activele totale și numărul de participanți fiind în continuă creștere.

Astfel, valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns, la 30 septembrie 2020,  la 72,58 miliarde de lei, în creștere cu 18% față de septembrie 2019. Ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut, la sfârșitul lunii septembrie 2020, a fost de 6,98%, peste nivelul din decembrie 2019. Putem vorbi, așadar, de o creștere solidă a activelor fondurilor de pensii private în perioada pandemiei.

În contextul atipic generat de efectele răspândirii virusului SARS-Cov-2, Autoritatea de Supraveghere Financiară a monitorizat permanent evoluțiile piețelor financiare nebancare pe care le supraveghează și a luat măsuri concrete pentru a le ajuta să se adapteze la condițiile speciale determinate de criza generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

În plan legislativ, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut o contribuție substanțială atât la definirea cadrului pentru apariția pensiilor ocupaționale, cât și în ceea ce privește modificarea ansamblului de norme în vederea creșterii eficienței funcționării sistemului pensiilor private, precum și în vederea protecției participanților. Astfel, au fost modificate și completate mai mult de 15 norme care promovau măsurile legislative pentru dezvoltarea în condiții de siguranță a pieței fondurilor de pensii private.

Pentru anul 2021, va fi analizată necesitatea actualizării cadrului de reglementare secundară în privința unor arii, cum ar fi: aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii private, utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, transferul participanților între fondurile de pensii, activitatea de marketing, precum și investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Măsuri legislative luate în contextul COVID-19

Printre măsurile cele mai importante adoptate de A.S.F., cu impact direct și rapid în piața pensiilor private din România, reamintim următoarele:

scăderea taxelor și comisioanelor – pentru păstrarea unui nivel de lichiditate adecvat și pentru a permite entităților din piață să-și direcționeze resursele financiare către activitățile de bază, începând cu 1 aprilie, pe perioada stării de urgență, taxele și comisioanele datorate Autorității au fost reduse cu 25%;

scrisoarea anuală – în contextului actual de distanțare socială generat de criza COVID-19, participanții pot opta să primească, prin mijloace electronice, informarea cu privire la situația activului personal aferentă anului precedent;

flexibilizarea termenelor de raportare – pentru creșterea transparenței  asupra  modului  de investire  a  activelor  fondurilor  de  pensii administrate  privat, administratorul are obligația de a publica structura portofoliului  de  investiţii  pentru  fiecare  instrument financiar  şi  pentru  fiecare  emitent cu o frecvență trimestrială, nu semestrială

Noi intrări pe piața pensiilor private din România

În activitatea de autorizare și avizare, anul 2020 a marcat intrarea unor noi jucători pe piața pensiilor private, astfel: un administrator al fondurilor de pensii private, depozitari ai activelor fondurilor de pensii administrate privat/pensiilor ocupaționale, precum și auditori pentru fondurilor de pensii facultative/pensii ocupaționale.

Normele de aplicare a Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale

La începutul anului 2020, pe piața pensiilor private a apărut un produs nou – pensiile ocupaționale – care creează premisele asigurării unui venit de înlocuire cât mai ridicat pentru viitorii pensionari. În sprijinul legii, A.S.F. a elaborat 14 norme care reglementează aspectele ce țin de înființarea și funcționarea fondurilor de pensii ocupaționale, actualizând în același timp și alte norme care au incidență asupra activității de administrare a acestor fonduri.

Evoluția pieței/indicatori de creștere

ianuarie » Pilonul III – s-a înregistrat cea mai mare valoare a contribuțiilor brute lunare virate și convertite = 32,36 milioane lei;

februarie » Pilonul II – este depășit pragul de 7,50 milioane de participanți, iar la sfârșitul lunii noiembrie 2020 numărul acestora ajunge la 7,60 milioane;

aprilie » Pilonul III – au intrat cei mai mulți participanți, prin procesul de aderare continuă, fiind validate un număr de 6.550 acte individuale de aderare;

mai » Pilonul III – este depășit pragul de 2,50 miliarde lei active. Valoarea activelor totale ale fondurilor de pensii facultative au atins un nivel de 2,85 miliarde de lei la finalul lunii noiembrie 2020;

iulie » Pilonul III – valoarea medie a unui cont depășește 5.000 lei, în luna noiembrie valoarea unui cont atingând 5.416 lei;

august » Pilonul II – valoarea medie a unui cont activ depășește pragul de 9.000 lei, în luna noiembrie valoarea unui cont atingând 9.769 lei;

septembrie » Pilonul III – este depășit pragul de 520 mii de participanți în Pilonul III. La sfârșitul lunii noiembrie 2020 numărul acestora a ajuns la 524.903 participanți;

octombrie » valoarea titlurilor de stat românești deținute de către fondurile de pensii private a depășit pentru prima dată pragul de 50 miliarde de lei;

noiembrie » valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private a depășit, în noiembrie 2020, pragul de 75 miliarde de lei. La finalul lunii noiembrie 2020, valoarea investițiilor fondurilor de pensii private în acțiuni a depășit pentru prima dată pragul de 15 miliarde de lei, înregistrând o valoare de 15,87 miliarde lei. coral