Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM) transmite că absolvenții în vârstă de minim 16 ani pot primi pentru șase luni indemnizație de șomaj. Aceasta va fi 50% din valoarea indicatorului social de referință.

Pentru a beneficia de această formă de venit este obligatorie înregistrarea la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la maxim 60 de zile de la data în care au absolvit.

Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la Agenţiile Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ALOFM), ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt:

– actul de identitate, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii şi declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.