Finanțele clujene au instituit sechestru pe conturile firmei Eurodrum SRL, patronată de Lola Liviu Laurențiu, fiul fostului șef al RAADPP Cluj, Liviu Bota. În urma unui control fiscal, inspectorii au concluzionat că, prin intermediul unei ”suveici” de firme, Lola a încercat să se sustragă de la plata impozitelor și taxelor datorate statului. În replică, reprezentanții Eurodrum spun că sechestrul este nelegal și că nu a fost descoperită nicio activitate financiară frauduloasă.

Firma Eurodrum SRL, una dintre societățile clujene abonate la contractele pe bani publici, a dat în judecată Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj pentru a contesta decizia de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de către AJFP Cluj pentru suma de 2.165.823 lei.

Popririle au fost puse în urma unei inspecții fiscale derulate împotriva firmei, estimându-se, la momentul impunerii măsurilor asigurătorii, o creanță de 4.508.961 lei (impozit pe profit în sumă de 1.819.628 lei și TVA de plată suplimentară de 2.689.333 lei).

Obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspectori provin din reîncadrarea unor achiziții de servicii (transport, logistică, proiectare, servicii topografice, dirigenție de șantier) înregistrate de Eurodrum de la 14 societăți, ca și cheltuieli nedeductibile și TVA nedeductibilă.

”Analizând conturile de venituri din servicii, respectiv cheltuieli cu servicii aferente anilor 2011-2016 s-a constatat că serviciile diverse achiziționate reprezintă între 80- 59% pondere din venituri, iar cheltuiala cu transportul 24-20% din ponderea veniturilor în condițiile în care reclamanta deține în proprietate mijloace de transport și are personal calificat în domeniul proiectării, această activitate realizându-se cu programe informatice.

Serviciile topografice pe care reclamanta le efectuează, deplasarea la măsurători în teren, echipamentele utilizate, pe care Eurodrum le deține în proprietate, nu necesită transport special, acestea putând fi transportate cu un autoturism, iar pentru serviciile de proiectare nu este nevoie de aparatură specială, fiind nevoie doar de calculator și un program Autocad, lucrările fiind predate în format electronic. Majoritatea contractelor de proiectare încheiate de către reclamantă prezentate nu conțin referiri cu privire la posibilitatea subcontractării lucrărilor de proiectare”, arată procesul verbal al celor de la ANAF Cluj.

De asemenea, documentul arată că s-a constatat achiziționarea de servicii de proiectare, topografice, de transport, dirigenție de șantier de la diverse societăți care nu ar fi avut posibilitatea executării acestor servicii neavând personal calificat, mijloace de transport, capacitate de realizare a acestora. Reprezentanții Eurodrum nu au putut justifica cu situații de lucrări – devize locuri de desfășurare și prestare a serviciilor. De asemenea, 6 dintre societățile furnizoare au aparținut aceleiași persoane care a cesionat părțile sociale unor cetățeni de origine tunisiană, cu domiciliul în Bulgaria societățile nemaiputând fi verificate. Au fost efectuate și controale încrucișate care au arătat incapacitatea unor societăți de a efectua serviciile cuprinse în facturi, mai arată rezultatul controlului.

Conform informațiilor existente în baza de date a ANAF, între aceste societăți au existat o serie de ”tranzacții” pe care organele de inspecție fiscală le-a considerat ca neavând suport real, fiind creat un circuit documentar, la valori mari, menit să îngreuneze reconstituirea tranzacțiilor având ca efect înregistrarea la nivelul societății de cheltuieli, respectiv deducerea unei TVA nereale, cu scopul eludării plății impozitelor și taxelor datorate către bugetul statului.

Judecătorul suspicios pe conturile Eurodrum

Pe de altă parte, reprezentanții Eurodrum spun că ”autoritatea fiscală ar fi trebuit să prezinte indicii din care să rezulte manopere frauduloase în vederea risipirii patrimoniului societății cu scopul de a periclita sau îngreuna colectarea unei creanțe fiscale care nici la momentul de față nu există. De pildă, dacă autoritatea fiscală ar fi arătat că societatea intenționează să își lichideze conturile bancare, să procedeze la operațiuni de divizare/fuziune, să își denunțe contractele de colaborare să deschidă în mod fraudulos procedura de insolvență, să contracteze datorii fictive”, arată reprezentanții firmei.

Chiar dacă cei de la Eurodrum au contestat în instanță sechestrul, judecătorul a apreciat că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru instituirea  măsurilor asiguratorii asupra bunurilor.

”S-a apreciat că reclamanta (Eurodrum SRL, n.red.) a avut un comportament fiscal menit să disimuleze realitatea, prin crearea aparenței unor operațiuni comerciale care în fapt nu au existat, neavând conținutul economic reflectat în facturi. S-a urmărit, astfel, crearea în mod artificial de cheltuieli și TVA deductibilă, în scopul obținerii unui avantaj fiscal concret. Pentru instituirea măsurilor asiguratorii nu se impune audierea contribuabilului, deoarece există riscul ca într-o perioadă scurtă de timp, necesară pentru realizarea audierii, acesta să își scoată din patrimoniu principalele bunuri, astfel că instituirea măsurilor asiguratorii asupra patrimoniului rămas să nu mai asigure finalitatea urmărită. Deși reclamanta a invocat că societatea are în patrimoniu bunuri care ar asigura plata obligațiilor fiscale suplimentare stabilite în sarcina sa, o astfel de dovadă nu există la dosar, dimpotrivă probațiunea reflectă un patrimoniu al societății care la data instituirii măsurilor asigurătorii acoperă doar jumătate din suma stabilită în sarcina reclamantei”, arată judecătorul dosarului.

În urma instituirii acestui sechestru, Eurodrum a deschis mai multe, procese, unele dintre ele ajungând până la Înalta Curte de Casație și Justiție, în momentul de față, cauza fiind pe rolul Curții de Apel Cluj.

Menționați în dosarul de corupție al fostului șef al CJ Cluj, Horia Uioreanu

Liviu Bota, fiul său, Lola, și firma Eurodrum au apărut și în dosarul de corupție al fostului șef al CJ Cluj, Horia Uioreanu.

„Din datele cauzei rezultă că, suspectul Uioreanu Horea Dorin a realizat înțelegeri cu Bota Iosif Liviu (director general la RADPP Cluj, demisionat în luna aprilie 2014), Iuga Gavrilă, director tehnic la RADPP Cluj, Rațiu Mariana- director executiv la Direcția de Dezvoltare și Investiții din CJ Cluj și suspectul Abrudean Mircea, președintele CJ Cluj trasând sarcini cu privire la stabilirea drumurilor ce urmează să fie incluse în proiect, funcție de interesele personale sau de grup ale celor angrenați în realizarea acestuia. Urmare celor discutate, s-a stabilit că vor face obiectul proiectului următoarele drumuri: DJ 103G Aiton – Gheorgheni;  DJ 161 Gadalin- Bonțida, DJ 109V  Cluj – Pădureni – Satu Lung – Giula; DJ 109 S Giula- Borșa; DJ 109 D Sic- Coasta – Vistea- Gădălin; DJ 107R Filea de Jos- Sacel; DJ 105L Floresti-Manastirea Tauti la care proiectarea, consultanța și execuția lucrărilor urma să se realizeze cu implicarea societăților Siab Development SRL, Napotech SRL aparținând lui Abrudean Mircea și Eurodrum Com SRL aparținând lui Lola Liviu Laurentiu, societate la care Bota Iosif Liviu are calitatea de angajat. Pentru obținerea unor sume cât mai mari în cadrul etapei de proiectare și întocmire a studiilor de fezabilitate, la înțelegere cu Uioreanu Horea Dorin, s-a decis ca realizarea studiilor și a proiectelor tehnice să fie contractate separat, astfel că, dacă inițial costurile pentru aceste lucrări erau estimate la 105.000 euro, după divizare, când au decis încheierea separată de contracte, suma ce urma a fi încasată a crescut la 240.000 euro pentru aceeași activitate realizată, ceea ce însemna că suma ce urma a fi remisă președintelui CJ Cluj Uioreanu Horea pentru alocarea preferențială și în aceste condiții a contractelor se ridica la 24.000 de euro, reprezentând procentul de 10% anterior negociat cu Abrudean Mircea”, arată cei de la DNA.

Peste 10 contracte pe bani publici

Printre angajații firmei Eurodrum s-a numărat și Liviu Bota, fostul șef RAADPP Cluj, care este tatăl vitreg al lui Lola Laurențiu. Firma are o mare apetență pentru contractele cu bani publici.

Unul dintre contractele câștigate de Eurodrum a fost atribuit de Regia Autonomă a Drumurilor Județene Cluj. Regia clujeană a invocat „situație de urgență extremă” pentru a putea atribui, fără licitație, contractul de refacere a 20 de kilometri din DN 19F. Astfel, suma de 7.121.968,6 lei, fără TVA, a intrat în conturile firmelor SC Eurodrum Com SRL și SC Autopima Serv SRL din Constanța.

Un alt contract în valoare de aproape un milion de lei a fost pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru rețeaua de alimentare cu gaze naturale în localitatea Căpușu Mare. A fost singura firmă care s-a înscris la licitație.

Potrivit site-ului firmei, Lola a prins cel puțin 10 contracte cu diferite administrații pentru proiectare sau execuție de diferite lucrări de infrastructură.

Bota cât și Lola au fost prinși și în iureșul dosarului Uioreanu care arată cât de coruptă este rețeaua de persoane care administrează Clujul.