Fonduri europene pentru investiții în echipamente în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, a beneficiat de fonduri europene în baza contractului de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest – în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi parteneriatul dintre Ministerul Sănătații și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Turda, Spitalul Municipal Dej, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, Spitalul Municipal Ghera, Spitalul Orășenesc Huedin, reprezentat prin lider de parteneriat MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – în calitate de beneficiar.

Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca”, a făcut parte din Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiție 8.1. – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea 8.1.A. Ambulatorii,  implementat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, cod  SMIS 125321, cu o valoare totală de 15.036.771,24 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 10.525.739,87 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.

Îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului a avut următoarele rezultate: 

  • Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii);
  • Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);
  • Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Implementarea proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația municipiului Cluj-Napoca” a condus la îmbunătățirea activității medicale în Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 16 luni, începând cu data de 01.03.2014, până în data de 31.08.2019.

Date de contact:

400348 Cluj-Napoca, Iuliu Moldovan 23

Tel.: 0264-594.655 / Fax: 0264-593.105

E-mail: infectioasecj@yahoo.com

www.infectioasecluj.ro