n conformitate cu prevederile transmise inspectoratelor școlare de către Ministerului Educației, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, înscrierile copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar se realizează în perioada 31 mai – 31 august 2021.

În județul Cluj, din totalul celor celor 21.336 de locuri existente în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar, 13.472 de locuri s-au ocupat în etapa de reînscrieri.

În vederea înscrierii copiilor în grădinițe, în anul școlar 2021-2022, sunt disponibile 7.864 de locuri, dintre care 2.114 în mediul rural și 5.750 în mediul urban.

În municipiul Cluj-Napoca, din totalul celor 11.861 de locuri existente, în etapa de reînscrieri s-au ocupat  7.292 de locuri și sunt disponibile pentru noi înscrieri 4.569.

Criterii de departajare

Cuprinderea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar se realizează în conformitate cu criteriile de departajare generale și specifice. În situaţia în care într-o unitate de învăţământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinţi,  este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv, criteriile de departajare generale şi criteriile de departajare specifice.

Criteriile generale, în conformitate cu legislația în vigoare, implică dovada faptului că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi), că este orfan de un singur părinte, respectiv că are un frate/o soră înmatriculat/ înmatriculată, în anul şcolar următor, în unitatea de învăţământ respectivă, precum și deținerea unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Cum se face repartizarea copiilor

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Pentru  început se repartizează copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criteriile specifice de departajare se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul unității de învățământ preuniversitar preșcolar și sunt avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.

Mijloace electronice

În vederea înscrierii copiilor în învățământul preuniversitar preșcolar, părinții pot opta pentru înscrierea prin intermediul mijloacelor electronice, prin  fax, poştă electronică sau telefonic. Ulterior acestui demers, fiecare unitate de învățământ preuniversitar va comunica părinților informații cu privire la etapa de validare a fişelor de înscriere şi completarea dosarelor de înscriere cu documentele specifice.

Calendarul celor trei etape de înscriere

Înscrierea preșcolarilor pentru anul școlar 2021-2022 se va realiza în 3 etape:

Prima etapă de înscriere:

Colectarea cererilor de înscriere, în perioada 31.05.2021-11.06.2021. Părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar.

Procesarea cererilor de înscriere, în perioada 11.06.2021-25.06.2021.

Copiii respinși după Etapa I se vor putea înscrie pe locurile rămas libere pentru Etapa a II-a.

A doua etapă de înscriere:

Colectarea cererilor de înscriere, în perioada 28.06.2021-02.07.2021. Părintele solicită înscrierea în una din unitățile de învățământ, putând opta, în limita locurilor disponibile, pentru trei unități/structuri de învățământ preșcolar.

Procesarea cererilor de înscriere, în perioada 2.07.2021-16.07.2021

Copiii respinși în Etapa a II-a se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru Etapa de ajustări.

A treia etapă de înscriere, etapa de ajustări, se va desfășura în perioada 2.08.2021-31.08.2021 și presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea acestora pe locurile rămase libere.

Decizie crucială

„Alegerea unei grădinițe pentru copil este un process provocator, iar părinții, cel puțin în mediul urban, au astăzi mai multe opțiuni ca niciodată pentru alegerea unității de învățământ preșcolar.

Înscrierea copilului la grădiniță este o etapă important în viața lui, precum și în viața părinților. Nu numai că îi oferă un început în educație, dar este și momentul în care copilul explorează un nou mediu, care va influența în mod semnificativ parcursul său în anii următori.

Astfel, alegerea grădiniței este o decizie crucială pe care părinții o iau, ținând cont de multe aspecte: grădiniță privată sau grădiniță publică, apropierea de locuință sau de locul de muncă al părinților, unitate cu program normal sau cu program prelungit, facilitățile și activitățile oferite copiilor care pot afecta dezvoltarea generală a acestora.

În consecință, părinții au responsabilitatea de a conştientiza rolul educaţiei timpurii instituționalizate în dezvoltarea copiilor și de a se informa asupra unității de învățământ preșcolar vizate (statutul acesteia, deținerea de autorizații, număr de locuri, dotări, resurse umane, criteriile generale şi criteriile specific pentru înscrierea copiilor), astfel încât fiecare copil să se regăsească în grădinița care să răspundă așteptărilor părinților, în privința stării de bine a copiilor”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.