În 2022 am obținut noi finanțări  în valoare de 146.591.259 lei, principalele surse de finanțare fiind prin Planul Național de Redresare și Reziliență, programul national de investiții Anghel Saligny, POR 2014-2021 și Agenția Fondului de Mediu.

Prin aceste finanțări continuăm dezvoltarea municipiului acoperind domenii importante pentru comunitatea noastră, de la infrastructură și extinderea transportului urban și periurban, până la domeniul social. Totodată, anul acesta am depus încă 20 de proiecte prin care continuăm dezvoltarea municipiului nostru.

Bugetul local total al anului 2022 este de 410.954.471 lei, din care:

– secțiunea de funcționare 104.466.539 lei respectiv 25,42 %

– secțiunea de dezvoltare 276.487.932 lei, respectiv 67,28 %

Vă prezentăm principalele investiții realizate în anul 2022, dar și proiectele prin care continuăm dezvoltarea Turzii în toate domeniile cheie.

I.INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

În acest an am reușit să modernizăm încă 17 străzi din municipiu. Lucrările de modernizare au presupus atât modernizarea carosabilului si a trotuarelor dar și amenajarea sistemelor de preluare a apei pluviale.  Alte 20 de străzi sunt în curs de modernizare, printre care și 4 artere principale, coridoare de mobilitate cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă care vor fi finalizate în anul 2023. În perioada 2016 – 2022, circa 120 de străzi sau curți interioare au fost asfaltate și modernizate.

II.  PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE:

1.     Revitalizarea spațiului pietonal din zona centrală a municipiului Turda- Lot 1.

2.     Construire autobază și amenajări exterioare aferente pe strada Stadionului f.n. și amenajare parcare pe strada 22 Decembrie 1989 – Lot 2.

3.    „Regenerarea zonei obelisc „Mihai Viteazul” prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”.

4.    Amenajare zonă de agrement și construire centru multifuncțional în municipiul Turda.

5.    Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea

6.    Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii (Piața republicii nr. 5) și redestinarea ei ca centru de cultură, artă și tradiții.

7.    Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului legiunii a v-a macedonica, Potaissa-Turda.

8.    Reabilitarea, dotarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit “Prichindelul Isteț” și a creșei nr. 4.

9.    Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria + Structura și Creșa nr. 5”.

10.Reabilitarea, extinderea și dotarea creșei Poiana cu Castani, proiect în implementare care prevede reabilitarea imobilului de pe strada Mihai Eminescu nr. 21.

11.Proiectul de construire a sălii competiționale de sport Turda Arena de pe strada Stadionului se apropie de final.

12.Restaurarea Casei rurale și înființarea Secției etnografice a Muzeului de Istorie Turda.

13.„Turda online – Servicii publice digitalizate la nivelul Primăriei Municipiului Turda”

14.Energy performance and indoor confort significant increase in Turda public school (reabilitare energetică pentru 3 licee turdene).

III. PROIECTE FINALIZATE

·      „CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda”. Valoarea totală a proiectului a fost în sumă de 6.172.973,41 lei, fonduri prin intermediul cărora peste 1.000 de persoane care provin din grupuri vulnerabile au beneficiat de acțiuni de sprijin prin intermediul diferitelor activități ale proiectului.

·      ,,Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit Deşeuri Periculoase UCT – Poşta Rât (Municipiul Turda)” – finalizat (în curs de recepție).

·      eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administrația publică.

·      Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda, a cărui obiect s-a extins cu modernizarea carosabilului de pe străzile Frăgăriște și Aleea Băilor. Lucrările urmând a se finaliza la începutul anului 2023.

IV. FINANȚĂRI OBȚINUTE ÎN ANUL 2022 – CONTRACTE SEMNATE

1. Proiectul "Elaborare si transpunere în format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului (PUG si PUZ-uri) la nivelul Municipiului Turda”- finanțat prin PNRR, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.4 –elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Valoarea totală a proiectului: 3.298.061 lei

2. Au fost aprobate pentru Turda peste 70 de milioane de lei pentru finanțarea investițiilor în reabilitare blocuri și dezvoltare transport local și periurban! Astfel, prin proiectul “Achiziția de mijloace de transport public- autobuze electrice în cadrul parteneriatului Turda-Călărași-Moldovenești-Tureni” achiziționăm 8 autobuze electrice, 8 stații standard de încărcare în autobaza de transport public și 3 stații de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice. Valoare proiect 25.646.380 lei.

3. Totodată, se va realiza renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda, 3 loturi, în care sunt cuprinse 13 blocuri din municipiu. Valoare proiect 64.289.582 lei

4. ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)”. Valoare proiect 907.536,55 lei

5. Am primit finanțare în valoare de 23.850.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea a 17 străzi din cartierul Primăverii. Am obținut acești bani prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, program finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

6. Finanțare aprobată pentru proiectul: Creșterea eficienței energetice în clădirea amplasată în strada Ștefan cel Mare, Nr. 6. Suma propusă spre finanțare prin AFM este în valoare de 7 857 495.13 lei.

7. Construire Centru comunitar de igienă şi sănătate şi Construire Centru social pentru copii aflaţi în situaţie de risc social. Valoare proiect 2.864.347,71 lei

8. Construire locuinte sociale (30 de apartamente) Valoare proiect 7.155.585,68 lei

9. Reabilitare locuinte sociale (124 apartamente) Valoare proiect 4.037.158 lei

10. Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV2 2020. Valoare proiect 3.225.436 lei

11. Consolidarea capacitatii a 5 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV2 2020. Valoare proiect 2.805.318 lei.

12. Consolidarea capacitatii gradinitelor din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV2 2020. Valoare proiect 654.359 lei.

V. PROIECTE DEPUSE –  ÎN ANUL 2022

Având în vedere costurile ridicate la facturile de energie, ne dorim să investim în toate clădirile publice pentru a reduce aceste costuri și a ne alinia normelor europene implementând soluții smart de tip eco-friendly.

1.    „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda” (4 blocuri). Valoare proiect 28.998.254 lei fără TVA

 

·      CLĂDIRI PUBLICE

 

2.    „Renovarea energetică aprofundată a Clădirii Primăriei Municipiului Turda”. Valoare proiect 10.212.141 lei fără TVA.

3.    „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Turda”. Valoare proiect 21.237.709 lei fără TVA.

4.    „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Poliției Locale a municipiului Turda”. Valoare proiect 2.168.449 lei fără TVA.

5.    Renovarea energetică aprofundată a clădirii Colegiului Emil Negruțiu, municipiul Turda”. Valoare proiect 14.472.738 lei fără TVA.

6.    „Renovarea energetică aprofundată a clădirii laboratorului Liceului Teoretic Liviu Rebreanu, municipiul Turda”. Valoare proiect 3.081.610 lei fără TVA.

7.    „Renovare energetică aprofundată a clădirilor Colegiului Tehnic, municipiul Turda”. Valoare proiect 18.974.498 lei fără TVA.

8.    „Renovarea energetică a clădirii Școlii Gimnaziale Horea, Cloșca și Crișan, municipiul Turda”. Valoare proiect 8.056.687 lei fără TVA.

9.    „Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Avram Iancu, municipiul Turda”. Valoare proiect 9.370.359 lei fără TVA.

10.„Renovarea energetică aprofundată a clădirilor Școlii Gimnaziale Ioan Opriș, municipiul Turda”. Valoare proiect 8.127.377,7 lei fără TVA.

11.„Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice – grădinițe din municipiul Turda”(Grădinița Poiana și Grădinița Dr. I. Rațiu, structura nr.2). Valoare proiect 1.038.074 lei fără TVA.

12.„Renovarea energetică a clădirii Bibliotecii Colegiului Național Mihai Viteazul, municipiul Turda”. Valoare proiect 686.224 lei fără TVA.

13.„Renovarea energetică aprofundată a clădirii Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna, municipiul Turda”. Valoare proiect 5.808.786 lei  fără TVA.

14.Renovarea energetică aprofundată a sălilor de sport ale unor instituții de învățământ din municipiul Turda” (sala de sport: HCC, CNMV, Colegiul Tehnic, Liviu Rebreanu, Ioan Opriș). Valoare proiect 6.729.774 lei fără TVA.

 

·      TRANSPORT PUBLIC

 

15.Prin parteneriatul încheiat între UAT Turda și UAT comuna Mihai Viteazul a fost depus proiectul „Achiziția de mijloace de transport nepoluante (autobuze și microbuze) în cadrul parteneriatului UAT Municipiul Turda – UAT Comuna Mihai Viteazu”. Acest proiect prevede achiziționarea de 20 de autobuze electrice și este în valoare de 50.309.994 lei fără TVA.

16.Soluții ITS pentru transportul urban la nivelul municipiului Turda- PNRR – component C10- runda II. Valoare proiect 2.461.350 lei fără TVA.

17.Asigurarea infrastructurilor pentru transportul verde- ITS/ALTE INFRASTRUCTURI TIC la nivelul municipiului Turda. Valoare proiect 2.134.236 lei fără TVA.

 

·      SĂNĂTATE

18.Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Turda. Valoare totală 30.568.967 lei.

 

·      CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI CONFORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TURDA

19.“Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public la nivelul Municipiului Turda”. Valoare proiect 2.461.350 lei fără TVA.

 

·      MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

 

20.„Insule Ecologice Digitale în Municipiul Turda”. – proiect prin care vor fi montate stații digitalizate de colectare separată a deșeurilor. Valoare proiect 5.000.000 lei.

VI. PROIECTE MAJORE ÎN PREGĂTIRE- EXERCIȚIUL FINANCIAR 2021-2027

·      SĂNĂTATE

 

1.    Extinderea si dotarea Spitalului Municipal Turda. Valoare estimate 40.000.000 euro.

2.    Construire si dotare ambulatoriu integrat nou pentru Spitalul Municipal Turda. Valoare estimată 15.000.000 euro.

3.    „Renovarea energetică a clădirii Policlinicii Spitalului Municipal Turda”.

 

·      INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ- MOBILITATE URBANĂ

 

1.    Coridor strategic integrat de mobilitate urbană – Axa Sudică Turda – Câmpia Turzii                                                                              (Accesibilitate rapida a zonelor socio-economice din Turda – Câmpia Turzii  la Autostrada A3). Valoare estimată 53.000.100 euro

2.    Coridor strategic integrat de mobilitate urbană – Axa Est- Vest Turda –  6,30 km                                                                                                                                                                                                                 (Accesibilitate rapida intrare dinspre Cluj Napoca spre obiective turistice strategice – Salina Turda – Băi Sărate Turda ). Valoare estimată 20.000.000 euro

3.    Coridor integrat de mobilitate urbană "P-ta 1 Decembrie – str. Abatorului – str. Petru Maior – str. Rasaritului" –  Axa Vest-Est                                                                                                                                                                                                     (interconectarea Cartierului Central cu Cartierele Poștarât si Oprișani) + "Petru Maior –  Plopilor"  – Axa Vest-Est. Valoare estimată 20.000.000 euro. 

4.    Coridor integrat de mobilitate urbana "Dr.I.Rațiu-Dragalina". Valoare estimată 8.700.000 euro.

5.    Coridor integrat de mobilitate urbana "Gh. Baritiu-Bucovinei-Ion Corvin". Valoare estimată 10.000.000 euro.

6.    Coridor integrat de mobilitate urbana "Traian-Crisan-Brancoveanu"- Valoare estimată 8.100.000 euro.

7.    Coridor integrat de mobilitate urbana "Câmpiei – Intrarea Stadionului". Valoare estimată 10.000.000 euro.

8.    Coridor integrat de mobilitate urbana "Câmpiei – Luncii" Valoare estimată 10.000.000 euro.

 

·      CORIDOARE ALBASTRE + SPATII VERZI – MOBILITATE URBANĂ     

                 

9.    Coridor "Albastru" – Râul Arieș. Valoare estimată 10.000.000 euro.

10.Coridor "Albastru" – Pârâul Racilor. Valoare estimată 5.000.000 euro.

11.Regenerarea unor zone degradate și a unor spații verzi din municipiului Turda prin crearea a două noi parcuri urbane publice, reabilitarea altor două parcuri și regenerarea unui scuar. Valoare estimată 25.000.000 euro.

                                                                                                                              

·      TURISM/AGREMENT/SPORT

 

12.Aqua-Park Arieș. Valoare estimată 30.000.000 euro.

13.Bazin Olimpic. Valoare estimată 5.000.000 euro.

14.Extindere Salina Turda – Mina Iosif. Valoare estimată 25.000.000 euro.

 

·      DIGITALIZARE

 

15.Mobilier urban smart și sistem integrat de supraveghere video pentru creșterea conectivității, siguranței și prevenirea infracționalității în municipiul Turda. Valoare estimată 3.500.000 euro.

 

·      CLADIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE             

16.Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Turda”.

 

·      REGENERARE URBANĂ

17.Reabilitarea piețelor Agroalimentare

18.Regenerare urbană a zonelor de locuire

 

·      CULTURĂ/ DIVERTISMENT

19.Amenajare Biblioteca – secția pentru copii (reconversie clădire cinematograf)

20.Reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii cinematografului cu 2 sali de spectacole – 500 locuri

V. PREMII

1. Turda a fost premiată la Gala Green Report pentru Excelență în transport sustenabil și Excelență pentru orașe sustenabile!

2. La Gala AMR – Primăria Turda a obținut Premiul de EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI TINERET.

3. Turda a primit titlul de „Comunitate sustenabilă”, European Energy Award, în prezența ambasadorului Elveției în România

VI. EVENIMENTE

1. Ziua Culturii Naționale a fost marcată în orașul nostru cu un program diversificat oferit de Biblioteca Municipală Teodor Murășanu, Casa de Cultură Turda și Teatrul Național Aureliu Manea.

2. Târgul Mărțișorului.

3. Festivalul de Folclor

4. Serbare Câmpenească

5. Agrofest

6. Festivalul de Teatru Turda

7. Festivalul Verde la Turda

8. Sărbătoarea Copilăriei

9. Gala Excelenței 2022 – 3 zile dedicate elevilor și sportivilor turdeni cu rezultate deosebite.

10. Sărbătoarea Unirii

11. Târgul de Crăciun Turda

Vă mulțumim tuturor pentru buna colaborare și contribuția adusă dezvoltării orașului!

Cu deosebit respect, Cristian Octavian Matei.