Primăria Cluj Napoca este pusă să plătească, de mai multe decizii judecătorești, amenzi de aproape 200.000 lei pentru că… nu a făcut nimic. În urmă cu 10 ani, potrivit mai multor hotărâri de consiliu local, administrația clujeană ar fi trebuit să pună la dispoziția clujenilor parcele de teren în zona Dealul Lomb. Însă, cei care s-au înscris în listele de beneficiari nu au primit nimic nici până în momentul de față.

Astfel că au dat primăria în judecată și au câștigat. Iar instanțele au pus Primăria Cluj Napoca să plătească amenzi de 100 lei/zi până la îndeplinirea punerilor în posesie. Banii vor fi plătiți din taxele și impozitele pe care le plătesc toți clujeni!

Peste 20 de clujeni, care ar fi trebuit să primească de la administrația locală clujeană parcele de pământ în Dealul Lomb pentru a-și construi locuințe, au dat primăria în judecată pentru că, până acum, au primit ”ciu-ciu”. Oamenii au câștigat procesele și mai multe decizii judecătorești au obligat Primăria Cluj Napoca să îi pună pe oameni în posesie, în caz contrar administrația va trebui să suporte amenzi, informează Gazeta de Cluj.

O sentință din 2018 arată că Primăria Cluj Napoca a fost obligată să individualizeze parcelele și să facă formalitățile de punere în posesie.

”Instanța a reținut că este adevărat că apelantul Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca a adoptat Hotărârea nr. 332/2011, prin care a dispus dezlipirea terenului situat mun. Cluj–Napoca, în suprafața de 78.226 mp în 120 de loturi și, consecutiv atribuirea loturilor numerotate de la 1 până la 118 persoanelor care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 351/2004, conform tabelului nominal cu membrii asociațiilor de revoluționari care constituie Anexa 2 la hotărâre, însă o veritabilă îndeplinire de bunăvoie a obligației de către debitor (Primăria Cluj Napoca, n.red.) presupune, în mod clar și fără echivoc, punerea efectivă în posesie asupra suprafeței corecte la care este îndreptățit fiecare creditor al obligației, conform titlului executoriu, ce trebuie să coincidă perfect cu cea identificată în acest titlu și în documentația cadastrală întocmită. În consecință, instanța de apel a reținut că debitorul Consiliul Local al Primăriei Cluj Napoca nu și-a îndeplinit în mod corect și complet obligațiile, cum în mod nereal susține, întrucât nu au procedat nici până în prezent la întocmirea formalităților de punere în posesie asupra suprafețelor de teren menționate în titlul executoriu, atitudine ce reprezintă o vădită neconformare a debitorului. (…) Prin urmare, față de considerentele de fapt și de drept reținute, instanța va obliga debitorul să plătească în favoarea fiecărui creditor o penalitate de 100 lei pe zi de întârziere, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri și până la data executării obligațiilor stabilite prin titlul executoriu”,  se arată în motivarea instanței din 2018.

O altă sentință, de această dată de la sfârșitul anului trecut, revine asupra problemei.

”Instanța constată că pe parcursul executării silite debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu (…), întrucât debitorul nu i-a pus în posesie pe creditori din moment ce nu a delimitat și nu a viabilizat parcelele de teren cuvenite creditorilor”, se arată în noua motivare a sentinței. Practic, instanța menționează că punerea în posesie include și viabilizarea parcelelor de teren, așa cum rezultă dintr-o analiză atentă a considerentelor sentinței pronunțate de către Judecătoria Cluj Napoca. Or, parcelele de teren cu care urmează să fie puși în posesie creditorii nu au fost viabilizate!

”Se justifică fixarea sumei definitive de 9.000 lei pentru creditori, pe care debitorul o datorează creditorilor menționați mai sus cu titlu de penalități în temeiul sentinței civile (…), pentru o perioadă de 3 luni cuprinsă între data de 12 octombrie 2018 (data pronunțării sentinței civile menționate mai sus) și data de 12 ianuarie 2019. (…) În măsura în care debitorul nu își va îndeplini în continuare obligațiile stabilite în sarcina sa prin titlul executoriu, creditorii au posibilitatea, așa cum am arătat mai sus, de a solicita fixarea sumei definitive cu titlu de penalități de întârziere după trecerea fiecărui termen de 3 luni în care debitorul nu își execută obligațiile prevăzute în titlul executoriu, până la stingerea completă a obligațiilor. (…) Constatând că debitorul se află în culpă procesuală, instanța îl va obliga pe debitor să plătească creditorilor suma de 5.270 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 20 lei reprezintă taxă judiciară de timbru, iar suma de 5.250 lei reprezintă onorariu avocațial”, mai arată sentința dată anul trecut.