Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda SA a fost aprobat de consilierii locali turdeni la nivelul a 70% din cel înregistrat anul trecut, în urma solicitării Consiliului de Administrație al societății.

Dacă anul trecut a fost un buget preliminat de 27.122.000 lei, anul acesta bugetul a fost stabilit la 19.021.000 lei, adică circa 70% din bugetul anului precedent. În aceste condiții, profitul estimat al companiei pentru acest an a scăzut substanțial, la doar 31% în raport cu anul precedent, când s-a înregistrat un profit brut de circa 9.500.000 de lei.

”La fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020, s-a ținut cont de rezultatele înregistrate în anul 2019, de previzionarea numărului de turiști ce vor vizita obiectivele administrate de societate și a cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activității societății în condiții optime, în anul 2020. (…) În estimarea veniturilor din exploatare pentru anul 2020 s-a ținut cont de starea de urgență declarată în România, ca urmare a pandemiei, fapt care a generat întreruperea temporară a activității societății și implicit o scădere a numărului de turiști previzionat pentru anul 2020, în comparație cu anul 2019. S-a estimat că societatea își va relua activitatea începând cu luna iulie 2020”, se precizează într-un document semnat de directorul general al societății, Monica Codreanu.

Diminuarea profitului va afecta și bugetul local al Municipiului Turda, pentru anul 2021, acolo unde se varsă minim 50% din profitul companiei, Municipiul Turda fiind unic acționar al societății.

Salina Turda și-a sistat activitatea din domeniul turismului încă de la jumătatea lunii martie 2020, iar o mare parte a angajaților au fost trimiși în șomaj tehnic.