Primarul comunei Viișoara, Ioan Roman, a discutat într-un interviu pentru revista „Ghidul Primăriilor”, despre investițiile care au loc acum în localitate, dar și cele pe care intenționează să le prioretizeze până la finalul mandatului actual.

Printre proiectele de investiții pe care primarul și le-a propus să le finalizeze, acesta menționează:

Modernizarea străzilor din comună

Extindere și modernizare dispensar comunal

Construirea unei săli de sport la școala primară

Construirea unui punct de orientare turistică și un traseu turistic de  aproximativ 10 km- Viișoara

Amenajarea unei piste de bicicliști Urca –  Câmpia Turzii

Plantare de aproximativ 40  ha pădure

Potrivit primarului, anul trecut au fost implementate următoarele proiecte:

Modernizare străzi în comună

Amenajare troruare în comuna Viișoara

Modernizare și dotari cămine culturale în Viișoara și Urca

Canalizare menajeră în comuna Viișoara – Urca

Modernizarea străzilor din Viișoara și Urca prin Programul Anghel Saligny/PNDL3 este prioritatea numărul 1 pentru administrația locală.

Referitor la mediul de afaceri local, primarul spune că acesta este susținut prin modernizarea drumurilor de exploatație și îmbunătățirea infractructurii în comună.

Interviul complet poate fi citit aici