Ministerul Sănătății a finalizat Metodologia pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea și distribuția plasmei de la donator vindecat de COVID-19 și utilizarea acesteia pentru tratarea pacienților infectați.

Conform MS, potențialii donatori vor fi selectați dintre pacienții care au fost internați pentru COVID-19, vindecați și externați. Plasma autoimună le va putea fi administrată bolnavilor de Covid-19 din România care se află în stare critică și care îndeplinesc următoarele criterii:

a.     se află într-o secţie de ATI dintr-un spital desemnat prin ordin al ministrului sănătăţii pentru tratamentul pacienţilor COVID-19 şi avizat de Comisia de A.T.I.
 
b.    prezintă o progresie rapidă a unei pneumonii severe / a unor infiltrate pulmonare (> 50% în 24-48 ore), în ciuda tratamentului administrat.
 
c.     sunt ventilaţi mecanic de mai puţin de 10 zile sau în pragul intubaţiei şi ventilaţiei mecanice (dispnee severă, frecvenţă respiratorie ≥ 30/min, saturatie in oxigen ≤ 93% cu oxigen pe mască facială, paCO2 >55 mmHg la pacienţii fără BPCO). 
 
Ministerul a stabilit şi modul în care spitalele vor avea acces la plasmă. Acestea vor trebui să facă o solicitare pentru includerea secţiilor sau compartimentelor A.T.I. în reţeaua de administrare monitorizată a PPC-DV-COVID-19 la pacienţii critici cu COVID-19. Solicitarea va fi avizată de Comisia de specialitate A.T.I. a Ministerului Sănătăţii, care va furniza şi protocolul de administrare şi monitorizare a pacienţilor. 
 
Potenţialii donatori vor fi selectaţi dintre pacienţii care au fost internaţi pentru COVID-19, vindecaţi şi externaţi şi vor fi voluntari neremuneraţi. Centrele de Transfuzie Sanguină vor încheia protocoale cu spitalele care tratează pacienţi COVID-19, în vederea identificării acestora, cu respectarea regulilor naţionale şi ale UE de protecţie a datelor cu caracter personal, iar pacienţii vor semna un consimţământ informat. Tot Centrele de Transfuzie Sanguină vor contacta potenţialii donatori şi îi vor programa pentru consult, analize şi donare. Pacienţii vindecaţi pot contacta de asemenea centrele de transfuzie sanguină în vederea programării pentru donare.
 
Procedura de recoltare va fi în mod prioritar cea de plasmafereză, iar dacă în Centrul de Transfuzie Sanguina nu este posibilă recoltarea plasmei prin afereză sau donatorul nu se califică pentru procedura de afereză din punct de vedere al abordului venos, se va recolta sânge total şi se va prepara plasma proaspăt congelată şi concentrat eritrocitar, conform procedurii curente de preparare a plasmei proaspăt congelate din sânge total din Centrul de Transfuzie Sanguină.
 
Plasma obţinută prin plasmafereză va fi împărţită în unităţi separate, care se vor congela rapid şi se vor stoca în spaţii dedicate la o temperatură adecvată.
 
Pentru calificarea biologică a componentelor sanguine se aplică protocolul de testare conform legislaţiei în vigoare si algoritmului de testare elaborat de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională (INHT) pentru controlul biologic al donărilor de sânge şi componentelor sanguine.
 
Centrele de Transfuzie Sanguină vor trimite către INHT probele eligibile în vederea testării suplimentare, după cum urmează:
 
a.     Testare PCR pentru virusurile transmisibile prin sânge: HIV, HBV, HCV
 
b.    Testare anticorpilor anti-HLA la donatorii cu antecedente de transfuzie de sânge şi donatori de sex feminin care au avut sarcini, dacă acest test nu a putut fi efectuat în etapa de preselecţie.
 
În urma testelor efectuate, INHT transmite Centrelor de Transfuzie Sanguină rezultatele care confirmă sau infirmă eligibilitatea plasmei proaspăt congelată pentru distribuţie şi administrare experimentală pentru pacienţi COVID-19.
 
În acest moment sunt 3 aparate pentru tratarea cu plasmă a pacienţilor cu coronavirus donate Ministerului Sănătăţii in Bucureşti, Iaşi şi Timişoara. Acestea vor fi utilizate conform ordinului.

Sursa: zcj.ro

coral