Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională referitoare la proiectul de Hotărâre privind Aprobarea unei burse aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

coral

Prin proiectul lansat în consultare publică, se propune majorarea cuantumului burselor școlare în anul școlar 2021-2022, astfel:

– Bursele de performanță, de la 150 de lei la 300 de lei;
– Bursele de merit rămân la 120 de lei;
– Bursele de studiu, de la 110 lei la 120 de lei;
– Bursele de ajutor social, de la 100 de lai la 200 de lei.

Etapa consultării publice are loc în perioada  6-19 august 2021. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Toți elevii care au media peste 8,50 și nota 10 la purtare primesc bursă.

Anul trecut, 17.660 de elevi din Cluj au primit bursă în semestrul I și 23.303 de elevi, în semestrul al II-lea.