Compania de Apă „Someș” S.A., societate în cadrul căreia Consiliul Județean Cluj are calitatea de acționar majoritar, a publicat în S.E.A.P (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind execuția lucrărilor de alimentare cu apă și branșamente în localitățile Ticu Sat, Ticu Colonie, Dâncu și Arghișu, comuna Aghireșu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Racordarea integrală a celor patru localități la sistemul public de alimentare cu apă reprezintă un nou pas înainte în demersul nostru de a asigura tuturor clujenilor acces la o apă potabilă de cea mai bună calitate.”

Astfel, proiectul prevede prelungirea conductei de distribuție existentă în localitatea Aghireșu Fabrici, până la amplasamentul stației de pompare. De asemenea, vor fi realizate o stație de pompare, un rezervor de înmagazinare a apei, o conductă de aducțiune sub presiune, de la stația de pompare la rezervorul de înmagazinare, respectiv o conductă de transport/distribuție de la rezervor până în localitatea Ticu Sat.

Totodată, va fi executată o rețea de distribuție în cele patru sate, inclusiv branșamente la imobile, până la limita de proprietate.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 6.875.011 lei, termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 21 octombrie 2021, ora 15:00.