Potrivit anunțului de achiziție, Consiliul Județean Cluj va plăti 153.720 de lei (aproximativ 32.300 de euro) pentru servicii de pază 24 din 24 la sediul instituției de pe strada Dorobanților. 

Anunțul de achiziție directă a fost publicat pe site-ul CJ Cluj, cu specificația că se caută agent de pază responsabil cu asigurarea serviciilor de pază 24 din 24, șapte zile pe săptămână.

Contractul va avea valoarea estimată aferentă perioadei 1 mai – 31 decembrie de 102.900 de lei fără TVA (aproximativ 21.620 de euro), cu posibilitate de suplimentare a serviciilor până la nivelul maxim de 4 luni, caz în care valoarea estimată aferentă perioadei 1 mai 2019 – 30 aprilie 2020 este de 153.720 lei fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, CJ Cluj solicită paza și intervenția unei societăți comerciale specializate în serviciul de pază și trebuie să asigure protecţia obiectivului și asigurarea controlului accesului în spaţiile Consiliului Județean.

"Prin serviciile de pază solicitate se asigură:

 • Paza amplasamentului imobil – sediul Consiliului Județean Cluj împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
 • Paza amplasamentului sediului Consiliului Județean Cluj împotriva furturilor a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale;
 • Paza bunurilor aferente imobilului și asigurarea integrității acestora;
 • Detectarea substanțelor, armelor explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
 • Furnizarea de către agentul de pază a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de pază;
 • Acordarea de sprijin în caz de calamități, incendii, atacuri teroriste;
 • Asigurarea liniștii și ordinii publice în interiorul și exteriorul obiectivului;
 • Elaborarea de proceduri de protecție și pază specifice;
 • Asigurarea unui program de prevenire și combatere a potențialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infracțiuni, acte de violență;
 • Preîntâmpinarea desfăsurării de activități comerciale neautorizate;
 • Oprirea și sau legitimarea persoanelor despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite, în obiectivul păzit, iar în cazul infracțiunilor flagrante să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind proces verbal pentru luarea acestor măsuri;
 • Sesizarea poliției referitor la orice faptă de natură de a prejudicia patrimoniul achizitoriului și sprijinirea organelor de poliție pentru îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru identificarea infractorilor;
 • În caz de avarii la rețelele edilitare din perimetrul obiectivelor păzite anunțarea de urgență a persoanelor în drept să ia măsuri;
 • Respectarea prevederilor contractuale;
 • Să presteze serviciile cu personal calificat;
 • Asigurarea serviciului de intevenție rapidă", se arată în caietul de sarcini.

Documentul citat specifică, de asemenea, că timpul de intervenție rapid trebuie să fie de maxim 15 minute. Agentul de pază va avea următoarele dotări minime obligatorii: uniformă, baston de cauciuc sau tonfă, pulverizator de substanțe iritant – lacrimogene, fluier, lanternă, telefon mobil.

coral