Consiliul local al Municipiului Turda va dezbate mâine, în ședință extraordinară – online – un număr de 5 proiecte de hotărâre locală.

Probleme ale Direcţiei Economice:

1.1. PROIECT DE HOTARARE  privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din Municipiul Turda pentru anul şcolar 2019-2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Administratie Publica Locala:

2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2020, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului Public de administrare a patrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată in zona de Vest a municipiului Turda”.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.