AgroTransilvania Cluster a inițiat o campanie națională de promovare a unei propuneri de politică publică menită să contribuie la susținerea produselor autohtone certificate, de calitate, furnizate direct de la producători locali, astfel încât consumatorii să aibă acces la o hrană cât mai sănătoasă. Aceasta are în vedere prioritizarea produselor agroalimentarecertificate în cadrul procedurilor de achiziții publice, cu  avantaje multiple pentru comunitățile locale beneficiare.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „E o inițiativă pe care o susținem total și necondiționat pentru că toată lumea ar avea de câștigat. Atât școlarii și preșcolarii care ar beneficia de produse locale, mult mai sănătoase și cu un gust aparte, cât și pacienții din spitale, vârstnicii din azile și centre de îngrijire și lista poate mult continua. În mod evident, ar câștiga și producătorii noștri autohtoni și întreaga economie locală”.

În prezent, legislația românească din domeniul achizițiilor publice favorizează criteriul „prețul cel mai scăzut” pentru atribuirea unui contract public. Acest mod de selecție nu se reflectă, în mod automat, și în cel mai mic cost pentru societate, nefiind avute în vedere costuri cum sunt cele aferente combaterii poluării generate de transport, cele din sistemul de sănătate determinate de eliminarea efectelor consumului de produse cu un grad mai ridicat de procesare, etc.

În acest context, Clusterul AgroTransilvania și-a propus să schimbe optica achizițiilor prin implementarea unei viziuni mult mai comprehensive având în vedere necesitatea scăderii poluării mediului ca urmare a scurtării lanțurilor de valoare, respectiv a creșterii pentru consumatorul final a calității produselor agroalimentare.

Concret, noua propunere de politică publică vizează modificarea legislației astfel încât autoritățile contractante să aibă posibilitatea introducerii de criterii calitative la achizițiile publice de produse agroalimentare, de natură a genera avantaje competitive producătorilor ce optează pentru certificarea produselor prin scheme de calitate recunoscute european și național. Cu alte cuvinte, se urmărește ca entitățile care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice colective să poată achiziționa, cu prioritate, produse certificate, inclusiv cele de natură tradițională, cu denumire și origine protejată, cu indicație geografică protejată sau certificate ecologic la nivel de Uniune Europeană.

***

Schimbarea Legii achizițiilor publice este fezabilă întrucât Uniunea Europeană a creat cadrul legal-instituțional prin care se favorizează achiziționarea de produse certificate, în baza unor scheme/sisteme de calitate facultative, dorite de fiecare regiune sau autoritate locală în parte. De altfel, unele state membre, cum sunt Franța sau Italia, implementează deja o politică publică coerentă în domeniul achizițiilor publice de produse agroalimentare, cu scopul promovării unei alimentații publice sănătoase și sigure pentru toți.

În ceea ce privește România, introducerea unor criterii minimale pentru calitatea nutrițională a alimentelor servite în unitățile colective de alimentație publică gestionate de entitățile publice are aplicabilitate pe mai multe grupe de populație defavorizate sau sensibile din România, cum sunt tinerii, vârstnicii, pacienții din spitale, etc. De altfel, o primă măsură pe care inițiatorii acestei propuneri de politică publică o vizează se referă la amendarea actului normativ care reglementează alimentele nerecomandate preșcolarilor și școlarilor precum și principiile care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

AgroTransilvania Cluster a fost fondat în urmă cu șase ani, Consiliul Județean Cluj fiind membru fondator și finanțator constant al acestuia cu sume special alocate din bugetul județului.

coral