În urmă cu peste 10 ani, Vanessa Youness a deschis în Cluj Napoca o firmă de construcții. Însă, afacerile nu i-au mers prea bine, așa că a decis dizolvarea firmei. Dacă în 2012, firma avea o cifră de afaceri de peste un milion de lei, suma declarată a scăzut simțitor, până în 2018 când cifra de afaceri a fost zero. Coincidența face ca, la scurt timp, ea și iubitul ei, Gelu Oltean, fostul șef al DGIPI, au fost arestați într-un dosar de trafic de droguri. În firma respectivă, în perioada 2009 – 2010, Youness a fost asociat cu Andrei Lisinchi, un gălățean care atunci era supranumit ”cel mai tânăr milionar din România”. Ulterior, odată cu apariția unor insolvențe în afacerile lui a pierdut această titulatură.

În 2021, Vanessa Youness a decis dizolvarea firmei Youness SRL fără numirea unui lichidator, chiar dacă firma avea o serie de datorii.

Pentru suma datorată statului de 83.000 de lei, Finanțele clujene au dat-o în judecată pe Youness și, la final, au câștigat procesul, din cauză că, dacă firma se dizolva statul nu își mai putea recupera banii. Așa că s-a deschis un proces.

Inițial, la Tribunalul Comercial Cluj DGFP Cluj a pierdut primul termen deoarece instanţa a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege deoarece reclamanta (DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ PRIN ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ) nu a făcut dovada calităţii de creditor a societăţii.

Însă, inspectorii de la Finanțele clujene au contestat verdictul și au arătat că pe seama firmei au fost emise mai multe acte de executare silită care nu au fost contestate. Pe seama firmei au fost emise somaţia nr. 15245/27.08.2019 şi titlul executoriu nr. 14769/27.08.2019 pentru suma de 64.774 lei, comunicate debitoarei prin poştă cu confirmare de primire, plic neridicat de către aceasta conform menţiunilor de pe confirmarea de primire.

În opinia Finanțelor clujene, ”dizolvarea urmată de lichidare poate deveni operaţională şi poate produce efecte numai dacă este însoţită de stingerea pasivului, soluţie rezonabilă, menită să asigure protecţia creditorilor. Aceste aspecte sunt, în esenţă, avute în vedere şi de Oficiul Registrului Comerţului, care enumeră printre documentele necesare pentru dizolvare şi lichidare şi dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui.

Stingerea pasivului reprezintă o măsură prioritară, anterioară sau cel mult concomitentă dizolvării, tocmai pentru a se evita dizolvările arbitrale sau abuzive din partea asociaţilor în frauda creditorilor lor, arată Ziar de Cluj. Prin urmare, consideră că opţiunea asociatului unic al societăţii Youness SRL de a dizolva societatea este criticabilă atâta timp cât persoana juridică menţionată înregistrează datorii faţă de bugetul de stat, cu atât mai mult cu cât prin hotărârea de dizolvare declară că nu are datorii restante sau creditori neplătiţi.

Se creează, astfel, pericolul prejudicierii bugetului de stat, îngreunându-se considerabil posibilitatea recuperării creanţelor fiscale. În cazul în care se va dovedi că scopul urmărit de către asociatul unic este sustragerea de la plata către bugetul de stat a creanţelor fiscale datorate de societatea Youness S.R.L. solicită obligarea asociatului unic Youness Amal Vanessa la plata către bugetul general consolidat al statului a creanţelor fiscale restante”, se arată în contestația depusă de Finanțele clujene.