În contextul apropierii finalizării proiectului cu finanțare europeană „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, structură asociativă ce reunește toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, invită publicul interesat să participe la dezbaterea publică organizată cu prilejul discutării formei finale a Regulamentului Serviciului de salubrizare a județului Cluj, respectiv a indicatorilor de performanță aferenți.

coral

Evenimentul cu participare publică, deschisă, va avea loc la sediul Consiliului Județean Cluj – Calea Dorobanților, nr.106, Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 10 aprilie 2019, începând cu ora 16.00.

Cei interesați vor putea formula propuneri concrete de îmbunătățire și/sau modificare a actualei forme a regulamentului, document ce poate fi consulat atât online, accesând acest link, cât și fizic, la sediul oricăreia din cele 81 de primării din județ, respectiv la sediul ADI Eco-Metropolitan Cluj – B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108, Cluj-Napoca.

După elaborarea formei finale a Regulamentului Serviciului de salubrizare al Județului Cluj și a indicatorilor de performanță aferenți, respectiv a aprobării acestora de către toate cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiuniiserviciului public de colectare, transport şi transfer al deșeurilor va fi încărcată pe platforma publică de achiziții publice-SICAP.

***

Regulamentul de salubrizare este parte componentă a procesului de colectare, transport şi transfer al deşeurilor municipale și deșeurilor stradale, serviciu care va fi înfiinţat şi organizat pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul judeţului Cluj.

Acesta privește, în special, modul în care se face măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, menținerea unei bune relații între operator și utilizator, soluționarea rapidă și obiectivă a reclamațiilor utilizatorilor, precum și asigurarea unei calități cât mai ridicate pentru serviciile efectuate conform prevederilor contractuale asumate.

De asemenea, indicatorii de performanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate pentru asigurarea corespunzătoare a viitorului serviciu de salubrizare a localităților, aici intrând capacitatea operatorilor de a asigura continuitatea acestuia, adaptarea la cerințele utilizatorilor, excluderea oricărei discriminări, respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației, etc.