Consiliul Județean Cluj se va întruni marți, 31 martie 2020, cu începere de la ora 13.00, în cadrul unei ședințe ordinare a deliberativului județean, însă de această dată onli

În premieră, ședința de consiliu județean se va desfășura exclusiv online, prin intermediul unei platforme web dedicate ce permite realizarea de videoconferințe prin live streaming.  

Ședința deliberativului județean va fi transmisă, de asemenea, live, pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Cluj, www.facebook.com/cjcluj.

Mai jos poți vedea ordinea de zi a ședinței și proiectele de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii:

 

în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj” , pe raza localităților Cluj-Napoca și Apahida – Etapa a II-a

 1_anexa 1_partea 1  1_anexa 1_partea 2  1_anexa 2

 2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile expropriate în vederea realizării etapei a II a lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în Municipiul Cluj-Napoca, Judeţul Cluj”, pe raza localităţilor Cluj-Napoca şi Apahida

 2_anexa

 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Cluj in Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a unui bun mobil achiziţionat prin Proiectul „Asistență tehnică modernă pentru lupta împotriva criminalității la nivelul Județului Cluj”

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 252 din 17 octombrie 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Spitalului Clinic de Boli Infecțioase”

 5_anexa 1  5_anexa 2

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 253 din 17 octombrie 2018 pentru aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Spitalului Clinic de Boli Infecțioase” și a cheltuielilor legate de proiect

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 260/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului Fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie din cadrul spitalelor al căror management a fost transferat către Consiliul Judeţean Cluj

 7_anexa 1  7_anexa 2  7_anexa 3  7_anexa 4  7_anexa 5

 8. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale de de alipire a unor imobile situate în Municipiul Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 149-151, identificate cu numărul cadastral 269188, 313374 și 336783 Cluj-Napoca

 8_anexa

 9. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentații cadastrale pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca Calea Dorobanților nr. 106

 9_anexa

 10. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale de alipire a unor imobile situate în Municipiul Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 149-151

 10_anexa 1  10_anexa 2

 11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 11449/156/2016 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr.20

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 280 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea Proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello” și a cheltuielilor legate de proiect

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 279 din 28 noiembrie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello”

 13_anexa

 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 163 din 30 iulie 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”

 14_anexa

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 164 din 30 iulie 2018 privind aprobarea proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca” și a cheltuielilor legate de proiect

 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 195/28.08.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate din cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Boli Infecțioase”

 16_anexa

 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 196/28.08.2018 privind aprobarea Proiectului "Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic de Boli Infecțioase" și a cheltuielilor legate de proiect

 17A. SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 236/31.10.2016 privind aprobarea participării Județului Cluj în proiectul ”Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 17B. SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 237/31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții vizat de proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj”, cu modificările ulterioare