Horia Șulea a făcut publice realizările pe care le-a făcut în acest mandat, dar și planurile pentru comuna Florești în cazul în care va fi reales.

„Cum într-o comunitate, OAMENII, nu partidele, GÂNDESC, MUNCESC, AU VIZIUNE ȘI CURAJ, OMUL HORIA ȘULEA se prezintă în fața dvs cu un program în 50 de puncte. Dintre care fiecare poate fi dezvoltat în alte câteva subpuncte. Dacă veți dori, CONTINUĂM ÎMPREUNĂ! În 2016 am venit în fața dvs cu un Program în 30 de puncte. 99,9 % din acel Program a fost realizat. Acel mai puțin de 1% îl reprezintă Drumul de Ocolire de pe partea de Sud, dar, și acolo, s-a intervenit iar străzile comunale de pe traiectul șoselei au acum, în premieră, un splendid covor de asfalt. Ca să nu mai zic că azi mâine se introduce si o linie de transport public persoane . Da, mergem mai departe, urmează iluminatul public pe întreg traseul și realizarea trotuarelor. Anul acesta, da, atât s-a putut. Asfaltarea!”, a transmis Horia Șulea.

Am PROMIS, AM FĂCUT:

1. Stație ISU SMURD

2. Grădinița de pe Ioan Rusu de lângă Primărie

3. Unitatea școlară Liceul Dumitru Tăuțan din Cetatea Fetei

4. Creșa din Cetatea Fetei

5. Implementarea Serviciului Evidența Persoanei din cadrul Primăriei

6. Implementare sistem de semaforizare pe DN1 – Avram Iancu

7. Realizare trotuare pe Avram Iancu și în Luna de Sus

8. Parc de joacă în Luna de Sus

9. Parcuri de joacă în Florești

10. Teren sintetic și pistă de alergare str. Stadionului

11. Iluminat public modern pe Avram iancu

12. Trecere în subteran cabluri pe Avram Iancu

13. Asfaltarea străzilor nemodernizate domeniu public și a celor nou intrate în domeniul public

14. Atingerea cotei de 95% din drumurile publice modernizate/asfaltate

15. Reabilitare Cămin Cultural sat Tăuți

16. Asfaltare străzi Tăuți

17. Asfaltare/Reabilitare Drum pe partea de Nord

18. Asfaltare/Reabilitare străzi pe partea de Sud

19. Introducerea a șase linii de transport în comun CTP

20. Abonamente gratuite pesnionari și elevi

21. Introducere șase linii de Autobuze școlare, dedicate exclusiv elevilor

22. Asigurarea documentației pentru aprobarea contractului de finanțare europeană pentru Spitalul Regional de Urgență Florești Cluj, proiect în valoare de 500 milioane de euro

23. Implementare colectare selectivă, implementare puncte Sigurec colectare selectivă

24. Ecologizare maluri Someș

25. Spălare/Curățare străzi, alei publice și trotuare

26. Acțiuni de deratizare și dezinsecție pe domeniul public

27. Introducere indicatoare stradale și de orientare

28. Introducere panouri informative electronice în stațiile CTP

29. Achiziționare și donare către ISU a unei ambulanțe speciale și a unei mașini de intervenții

30. Amenajare curte grădiniță Ioan Rusu, loc de joacă și recreere

31. Satul lui Moș Crăciun

32. Patinoar de Crăciun

33. Tradiția Moșului de la Primărie, cadoruri pentru copilașii și elevii floreșteni

34. Sistematizare și introducere semafor zona Metro

35. Atribuire prin licitație a colectării deșeurilor municipale

36. Suprafață de joc/antrenament modernă la Sala de Sport Cetatea Fetei (FIBA EuroBasket)

37. Sprijin constant acordat sportului floreștean

38. Investiții masive și continue în unitățile de învățământ școlar și preșcolar

39. Introducere sistem de supraveghere video în comună

40. Implementare proiect european Antreprenoriatul, șansa ta

41. Atragerea de fonduri extrabugetare (25 milioane euro)

42. Lărgire str. Cetății / acces pe 2 benzi în Avram iancu

43. Reabilitări sisteme de utilități (iuluminat public, apă canal, pompe ape menajere)

44. Laborator digital pentru elevi Școala Luna de Sus

45. Sistem complet informatizat acces Primărie

46. Realizare Troiță în cinstea eroilor din Al Doilea Război Mondial, zona Podirei

47. Reabilitare Monumentul Eroilor de lângă Primărie

48. Realizare Podeț Casetat și Sistematizare zona str. Fagului

49. Acordarea de ajutoare financiare persoanelor afectate de calamități

50. Închiderea Fermei de Pui și dispariția acesteia

51. Preluare în administrare Poligon

52. Realizarea parcării din zona ANL și de pe str. Răzoare

53. Rezolvarea problemelor cadastrale și de fond funciar ale floreștenilor

54. Finalizare Parc de Joacă și Agrement de pe locația fostului Poligon

55. Finalizare Parc de Joacă și Agrement Luna de Sus

56. Finalizare Sală de Sport Școala Gh. Șincai

57. Demarare documentații/începere lucrări la: Parc de Joacă Tăuți, Școală nouă Porii/Eroilor, Reabilitare str. Eroilor/acoperire Valea Sanaslăului, lărgire str. Someșului, lărgire Plopilor și realizarea legăturii cu str. Tineretului, sistematizare zona Stejarului, creare pod peste vale, legătură Cetatea Fetei – Str. Stejarului , Pod peste Someș pentru a lega str. Tineretului de str. Colonia de Sub Deal, legătura între Str. Stadionului și Digului, canal colector ape uzate Eroilor-Avram Iancu, Centrul Cultural Poligon, Bazin de Înot, Parc de Agrement și Aventură- Poligon, Tribune și Nocturnă Stadion, Bază Sportivă Tip A, Sală Sport Scoala Gh. Șincai, Autostrada metropolitană, Tren metropolitan

CONTINUĂM ÎMPREUNĂ

1. Finalizare Parc de Joacă și Agrement Poligon (august 2020)

2. Finalizare Parc de Joacă Tăuți (2020)

3. Finalizare Tribune și Nocturnă Stadion (2020)

4. Finalizare Sală de Sport Școala Gh. Șincai (august 2020)

5. Finalizare Reabilitare str. Eroilor/acoperire Valea Sanaslăului (2020)

6. Începere lucrări reabilitare stații CTP (2020)

7. Începere lucrări lărgire str. Someșului (august 2020)

8. Începere lucrări lărgire zona Terra – Șesul de Sus (2020)

9. Lansarea noului PUG

10. Introducerea de utilități în vederea extinderii intravilanului localității

11. Continuarea modernizării și reabilitării utilităților existente

12. Începere lucrări la Pod peste Someș pentru a lega str. Tineretului de str. Colonia de Sub Deal

13. Începere lucrări la realizarea legăturii între Str. Stadionului și Digului

14. Începere lucrări la lărgirea străzii Plopilor și realizarea legăturii cu str. Tineretului

15. Începere lucrări, în colaborare cu UAT Ciurila, la realizarea legăturii între Tăuți și Sălicea și legătura cu A3 la Lacurile Ciurila

16. Începere lucrări la sistematizare zona Stejarului, creare pod peste vale, legătură Cetatea Fetei – Str. Stejarului

17. Începere lucrări la realizare traseu biciclete, velo sport Valea Gărbăului – Pana Sălicii

18. Modernizarea prin proiecte urbanistice a zonelor aferente Malului Sud al Someșului

19. Crearea cadrului legal pentru atragerea în comuna Florești a cât mai mulți investitori strategici

20. Exploatarea resurselor naturale în vederea punerii lor în valoare prin crearea unei zone de divertisment și agrement

21. Continuarea procesului de punere în posesie a vechilor proprietari

22. Creearea de facilități fiscale pentru potențialii investitori, care prin investițiile lor vor crea noi locuri de muncă

23. Creșterea numărului de locuri de muncă, de la 25.000 câte sunt în prezent la peste 33.000

24. Continuarea extinderii liniilor de transport în comun CTP pe raza comunei

25. Realizarea de stații de încărcare pentru autovehicule electrice

26. Continuarea măsurilor de protecție socială pentru persoanele defavorizate

27. Realizarea Clubului Pensionarilor

28. Finalizarea și dotarea Centrului de excelență pentru Copii

29. Facilități fiscale pentru cluburile și asoiațiile sportive care facilitează practicarea sportului de masă

30. Facilități fiscale pentru proprietarii de autovehicule noi nepoluante

31. Continuarea demersurilor pentru extinderea Cartierului ANL, proiect Locuințe pentru Tineri

32. Asigurarea unei cofinanțări de la bugetul local pentru creșterea eficienței energetice a imobilelor colective de locuințe și nu numai

33. Susținerea financiară a elevilor care provin din familii defavorizate

34. Susținerea financiară a elevilor cu rezultate deosebite

35. Continuarea subvenționării abonamentelor la pensionari și elevi

36. Demararea realizării unei policlinici spital, pe baza principiilor promovate de către UE în ceea ce privește sănătatea populației

37. Susținerea activităților private de îngrijire a persoanelor vârstnice

38. Menținerea cotelor de impozitare la nivelul actual

39. Începere lucrări la realizare Parc Pădure Cetatea Fetei

40. Începere lucrări la Bazin de Înot Poligon

41. Finalizarea întregului Proiect de pe suprafața fostului Poligon (Parc de Joacă – finalizat, Centrul Cultural, Bazin de Înot, Parc de Agrement și Aventură)

42. Începere lucrări canal colector ape uzate Eroilor-Avram Iancu

43. Începere lucrări Bază Sportivă Tip A

44. Începere lucrări Centrul Cultural Poligon

45. Începere lucrări Școală nouă Porii/Eroilor

46. Începere lucrări Drumul de Ocolire Sud, etapa I și II

47. Începere lucrări Drum Expres între Dj 107M și Spitalul regional de urgență

48. Începere lucrări Autostrada Urbană

49. Începere lucrări Spitalul Regional de Urgență

50. Începere lucrări Tren metropolitan / metrou