Absolvenţii de liceu care doresc să studieze la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeş-Bolyai pot realiza, în premieră, online întregul proces de înscriere începând din această sesiune de admitere.

Începând din sesiunea de admitere iulie 2019, candidații pot realiza online întregul proces de înscriere (inclusiv plata taxei de înscriere) din orice locație și prin intermediul oricărui tip de dispozitiv electronic conectat la internet, urmând pașii descriși pe site-ul FSEGA (https://econ.ubbcluj.ro/admitere/inscriere-online.php). 

Prin această inovație costurile implicate de procesul de admitere se reduc semnificativ pentru candidații proveniți din afara municipiului Cluj-Napoca, aceștia nemaifiind nevoiți să facă deplasările necesare pentru prezența fizică la sediul facultății pentru înscriere”, afirmă decanul Facultăţii de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, conf. univ. dr. Răzvan Mustaţă. 

În luna iulie 2017, FSEGA a pus la dispoziția candidaţilor, în premieră, un sistem electronic de eliberare a unor numere de ordine la sediul facultăţii cu monitorizare online, iar la admiterea din anul 2018 candidaților li s-a oferit posibilitatea de a obține numerele de ordine direct online, cu programarea unei zile și a unui anumit interval orar pentru prezentarea la sediul facultății. Aceste sisteme sunt şi ele aplicate în continuare în cadrul procesului de admitere la FSEGA.

FSEGA scoate la concurs pentru admiterea 2019, un număr de 3165 de locuri la programele universitare de licență (dintre care 780 la învățământul la distanță) și 1640 de locuri la programele de studii de masterat (dintre care 265 la învățământul cu frecvență redusă). 

Primele două zile de înscrieri au adus deja la  FSEGA peste 1200 de candidaţi la specializările la nivel licenţă şi un număr de 475 de candidaţi la master.