Reporterii Bună Ziua Cluj au stat de vorbă cu primarul comunei clujene Viișoara, inginer Ioan Roman, pentru a afla care sunt cele mai mari realizări pe care le-a avut în acest mandat. Despre toate acestea, precum și multe altele, puteți afla mai multe în interviul de mai jos.

1.Se apropie finalul mandatului dumneavoastra de primar început în 2016.Care sunt realizările pe care le considerați cele mai importante pentru comunitate în acești patru ani?

     Mandatul 2016 – 2020  a fost unul cu realizari importante pentru comuna Viisoara și locuitorii ei.

  Din acestea aș mentiona următoarele:

–          Construirea  și dotarea unui nou corp de Școală în satul Viisoara, compus din 6 Sali de clasă, realizat din bugetul local si buget de stat prin P.N.D.L. I

–          Reabilitarea școlii din satul Urca  constand in inlocuirea tamplăriei din lemn cu tamplărie PVC temopan, repararea acoperisului schimbat tigle in totalitate, refacerea fatadei, zugraveli interioare, inlocuit mobilier.

–          Amenajarea unu muzeu în localitatea Viisoara unde am achizitionat din localitate în general de la oamenii în varsta  , lucruri vechi care să ne amintească de traditiile si preocupările viișorenilor la inceput de secol XX.

–          Extinderea și modernizarea sediului primăriei comunei Viisoara prin construirea  și dotarea unui nou corp de clădire format din 5 birouri, o sala de sedinta, o sala de ceremonii, un oficiu si 2 grupuri sanitare.

–          Amenajarea a doua parcuri in satul Viisoara si  unul în satul Urca din fonduri proprii .

In parcul situat în satul Viisoara am amplasat  un bust al marelui poet român Mihai Eminescu, am amenajat un loc de joaca pentru copii cu topogane, hintă, bănci care invită trecătorii la un moment de relaxare.

Al doilea parc din satul Viisoara este amplasat pe malul Raului  Aries,este amenajat cu locuri de joaca pentru copii,bănci și, aș spune, cel mai important obiectiv din acest parc il reprezintă monumentul dedicat eroilor neamului din cele doua razboaie mondiale.

Acest parc găzduieste, pe perioada de vară ,evenimentele cultural artistice organizate în localitate .

Amenajat parc in satul Urca în curtea Scolii și construirea unui monument închinast eroilor din Urca.

–          Construirea  targului  expozitional în satul Viisoara .

        Un obiectiv de mult dorit de mine pentru a oferi locuitorilor comunei si celor din  localitățile invecinate posibilitatea valorificarii produselor obtinute prin munca lor asiduă, astfel incat să nu fie necesar ca locuitorii acestei comune să se deplaseze prin toate pietele si targurile din zonă.Mai mult decat  le oferă posibilitatea de se intilni si a socializa pe teme agricole într-o perioada in care agricultura nu mai beneficiază de recunoasterea pe care o merită.

–          Modernizarea  terenului de sport in satul Urca

  Terenul de sport din satul Urca  poate fi considerat ca un complement al bazei sportive din satul Viisoara. Afost construit din fonduri  locale și asigură in conditii foarte bune desfășurarea activităților sportive pentru tinerii din sat. Ca si parcul din Viisoara ,acesta găzduieste si el evenimentele cultural artistice din localitate.

–          Reparatii trotuare in satul Viisoara. Prin realizarea acestui obiectiv  am reusit să ameliorăm circulația pietonală, schimband totodată și aspectul localității.

–          Accesare de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în comuna și aici amintim:

–          Reabilitarea drumurilor de exploatatie agricolă Viisoara și Urca pe o lungime 6,6 km, fapt ce a dus la o inbunătățire substanțială a ciculatiei masinilor si  utilajelor agricole,măsura 4.3.

–          Modernizare străzi in localitatățile Viisoara si Urca, investie in curs de realizare, care va duce la o dezvoltare din punct de vedere economic a localității, creînd o imagine adaptată perioadei în care astazi ne aflăm, măsura 7.2

–          Extinderea retelei de apa potabilă si canal în zonele noi de locuinte create prin includerea  în planul urbanistic general al terenului și aici putem vorbi de Zona Peste apă, în zona fostului C.A.P.Viisoara, zona fostului IAS.

–          Pietruire drumuri de exploatație agricol pe o lungime de 10 km din bugetul local.

–          Sprijinirea cultelor religioase acordandu-le fonduri bănesti pentru: reparatii curente,instalatii de incălzire.

–          Sprijinirea populatiei aflate în situatii vulnerabile prin acordarea de ajutoare de urgentă sub forma de materiale sau bănesti.

Pe toata perioada mandatului începand cu 2016 am avut in vedere indentificarea si  sprijinirea familiilor aflate in dificultate,cu venituri mici și probleme de sănătate acordandu-le sprijin material si financiar  in limita bugetului alocat .

2. Care sunt principalele probleme cu care comunitatea pe care o conduceți se confruntă în prezent?

In primul rand cred cu valorificarea produselor agricole,fermierii și producătorii particulari cu suprafete mai mari de terenuri ar  avea nevoie de niste depozite, de puncte de desfacere astfel incat să-și poată valorifica productia.

Colaborarea cu firma pe măsura 7.2. a Consiliului judetean Cluj – Societatea Drumuri si Poduri judetene Cluj,ceea ce a dus la nemultumirea populatiei.

Intreruperea lucrărilor a creat pentru comunitate un disconfort și o nemultumire justificată pentru care facem apel la înelegere din partea comunității.

Colectarea selectivă a deșeurilor și respectarea programului de colectare de către compania de salubritate, reprezintă o altă problemă pentru comunitate.

O alta nemultumire ar putea fi și lipsa intreprinzatorilor privați in vederea creări de noi locuri de muncă.

Legea achizitiilor publice care produce multe probleme multe probleme în stabilirea corectă a castigatorului.

3. Ce proiecte și investiții are primaria condusă de către DVS. în desfășurare în acest moment?

Mă preocupă terminarea lucrărilor de modernizare a drumurilor, străzilor , trotuarelor din comună. De asemenea suntem in curs de realizare reactualizarea unui nou P.U.G.  care să satisfacă nevoilor comunității și care să aducă un plus valoare atat pentru comună cat si pentru fiecare locuitor in parte.

Realizarea cadastrului general, lucrăm ,am realizat aceasta lucrare pe aproximativ 55% din teren, sperăm ca în anul 2020 să fie finalizat.

 Modernizarea și dotarea căminelor culturale din comună pe măsura 7.6. – 447.000 lei.

Pe fonduri G.A.L. avem doua obiective si anume un proiect privind achizitionarea unui utilaj de dezăpezire și un proiect pentru dotare primărie cu calculatoare,imprimate și altele.

Pentru viitor avem in vedere amenajarea unei piste pentru biciclete Urca – Viisoara- Campia- Turzii.

Extinderea și modernizarea Dispensarului uman,

Reabilitarea iluminatului public in toata comuna,

Alimentarea cu gaz metan a zonelor construibile,

Impădurirea a 40 ha teren degradat,

Amenajarea unei platforme pentru depozitarea și tratamentul deșeurilor vegetale și nu in ultimul rand ne preocupă stimularea dezvoltării economice a comunei prin incurajarea investitorilor și a proiectelor majore în scopul creării de locuri de muncă.

4. Ce v-ați propus să realizați in timpul acestui mandat și nu ati reușit ? Din ce motive?

Am dorit realizarea un depozit de produse agricole de tip Centrul de Legume si Fructe pentru a veni in sprijinul producatorului autohton.

Nu s- a finalizat investitia pe măsura 7.2.Modernizare drumuri interioare cu termenul de finalizare 2019,dar intr-un final lucrările au fost reluate astfel că  speram in finalizarea in bune conditi a lucrărilor din proiect.

Un alt regret  este acela că in acest mandat nu s-a reusit atragerea de investitori care să creeze noi locuri de muncă pentru comunitatea noastra .

Realizarea unor lucrari edilitar – gospodărești necesare pentru populatia din comună dar din cauza legii achizitiilor publice(care împiedică dezvoltarea Romaniei, părerea mea) nu s-au putut face investitiile.

Pot spune că, din ceea ce mi-am propus în mandatul 2016 – 2020, putine sunt care nu s-au putut realiza și aceasta din motive de timp și din disfuncționalități ale legislatiei.

5. Cum caracterizati relatia cu autoritățile judetene. Dar cu cele centrale? Sunteti ajutati de la nivel superior pentru realizarea proiectelor propuse?

Colaborez bine cu autoritățile judetene la fel si cu cele centrale. Ajutorul de la nivel superior pentru realizarea proiectelor a venit uneori la timp alteori s-a mai lăsat asteptat, dar in general  pot califica aceasta colaborare ca fiind una bună și din punct de vedere economic.

6. Ce vă propuneti pentru viitor, care sunt principalele proiecte si investitii pe care le aveti in vedere pe termen mediu si lung?

Să continui cu realizarea infrastructurii locale, să caut să cooptez investitori care să contribuie la dezvoltarea comunei prin creearea de locuri de muncă.

Să asigurăm acoperirea intregii comunei cu reteaua de apă și canal.

Să asigurăm conditii și mai bune pentru sistemul de invatamant scolar și prescolar.

Amenajarea unei platforme pentru depozitarea și prelucrarea resturilor vegetale.

Pe plan cultural imi doresc să renastem traditiile prin reinfintarea corurilor, ansamblurilor de dansuri populare și o colaborare bună cu institutiile culturale de la nivelul judetean.

In domeniul social o să am in vedere familiile defavorizate pentru acordarea sprijinului de care acestia au nevoie pentru integrarea in comunitate, o frecventa mai bună șa gradinite,scoli.

Introducerea comunei Viisoara în circuitul de Agroturism, dorim să accesăm fonduri europene pentru construirea unui Punct de Informare turistică și amenajarea unui circuit turistic aproximativ 10 km în rezervatia naturală ”Dealul cu Fluturi” Viisoara.

7.Ce vă recomandă pentru un nou mandat de primar? Care credeti ca sunt calitățile pe care orice bun primar trebuie să le dețină?

In primul rand realizarile din mandatul actual si din cele precedente, apoi, seriozitatea cu care imi indeplinesc atributiile, implicarea mea atat ca primar cat și ca om în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, dorința de nou.

Cred că una din calități este aceea de a fi un bun gospodar, la care se adaugă corectitudinea, cinstea , omenia, înțelepciunea,  capacitatea de a lucra in echipă, spiritul de initiativă și nu in ultimul rand toleranța și intelegerea.

 Un bun primar trebuie să aibă capacitate de analiză pentru a aprecia nevoile și a profita in mod pozitiv de oportunitățile care i se prezintă.