Lucia Sucia, primarul comunei Chinteni, a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru cotidianul Bună Ziua Cluj, în care acesta oferă informații cu privire la principalele proiecte pe care comuna pe care o administrează le are în lucru și oferă detalii cu privire la investițiile pe care le are în vedere.

1.       Se apropie finalul mandatului dumneavoastră de primar, început în 2016. Care sunt realizările pe care le considerați  cele mai importante pentru comunitate în acești patru ani?

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu stație de epurare, în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj;

Capela Mortuară Chinteni;

Sala de sport școlară;

Înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului de Cadastru şi Carte Funciară;

Refacere pod din beton peste Valea Chinteni km 4+900 pe strada 21 Decembrie km 0+201, în localitatea Chinteni, județul Cluj;

Construire și refacere poduri în localitățile Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche;

Modernizare Stradă de sub Pădure și Stradă din Deal, în localitatea Chinteni;

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu stație de epurare, în localitățile Măcicașu și Sânmartin;

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, în satele Deușu și Vechea – 4.911.161 lei, fără TVA;

Capela Mortuară Vechea – 1.280.000 lei, fără TVA;

Alimentare cu apă, în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj;

Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu stație de epurare, în localitatea Săliștea Veche;

Reabilitare și modernizare Școala Feiurdeni;

Premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie;

Susținerea financiară a lăcașelor de cult;

Reabilitare și modernizare Școala Deușu – în curs de realizare;

Achiziționarea terenului din imediata vecinătate a Școlii Gimnaziale Chinteni și exproprierea terenului în suprafață de 40 mp, pentru completarea suprafeței necesare realizării noii școli;

Construire Școală gimnazială și cantină S+P+E, grădiniță S+P, sală de sport D– în curs de realizare;

Centrul Medical Chinteni – în curs de realizare;

Căminul Cultural Deușu – în curs de realizare.

Realizarea platformelor supraterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

Lucrări de terasamente și fundații la drumuri, în localitățile Pădureni și Chinteni;

Lucrări de înlocuire iluminat public, în comuna Chinteni, județul Cluj;

Supraveghere video la nivelul comunei Chinteni;

WI-FI gratuit în stațiile de autobuz;

Stații de autobuz moderne;

Parc de joacă pentru copii.

2.     Care sunt principalele probleme cu care comunitatea pe care o reprezentați se confruntă în prezent?

–          drumurile încă neasfaltate, numeroasele șantiere destinate lucrările publice deschise la nivelul comunei, derularea greoaie a procedurilor de achiziție publică pentru atribuirea unor contracte, cum ar fi cel vizând introducerea apei potabile în localitățile Feiurdeni și Satu Lung.

3.     Ce proiecte și investiții are primăria condusă de către dumneavoastră în desfășurare în acest moment?

Construire Școală gimnazială și cantină S+P+E, grădiniță S+P, sală de sport D, în localitatea Chinteni;

Extinderea sistemului centralizat  de canalizare a apelor uzate menajere, pe strada Ștefan cel Mare, zona Lac Chinteni, precum și pe toate străzile nou create care au situația juridică clarificată;

Construire Complex de agrement –  Aquapark,  finanțare obținută prin HG nr. 558/2017:                        

Amenajarea Lacului Chinteni, finanțare obținută prin HG nr. 558/2017:                        

Asfaltarea străzilor;

Finalizarea extinderilor la rețeaua de iluminat public;

Întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de la intrarea în localitatea Chinteni și zona Lacului Chinteni;

Amenajarea drumului din zona Lacului Chinteni;

Construire sediu administrativ – în acest sens, a fost achiziționat terenul din spatele magazinului din centrul localității;

Centrul ISU – finalizarea lucrărilor, proiect finanțat prin PNDL și din bugetul local Chinteni, dotarea cu o autospecială de ultimă generație;

Finalizarea amenajamentului silvic – ultima sesiune;

Finalizarea amenajamentului pastoral;

Amenajarea drumului vicinal Vechea – Săliștea Veche;

Corectarea erorilor din Cărțile Funciare, apărute ca urmare a finalizării proiectului de Cadastru General;

Finalizarea lucrărilor la Casa de Cultură Deușu;

Reabilitarea Școlii Deușu – finanțare obținută prin PNDL;

Introducerea apei potabile, în localitățile Feiurdeni și Satu Lung, proiect aflat în fază de licitație publică;

Construirea unei capele mortuare în localitatea Feiurdeni, pe terenul achiziționat de Comuna Chinteni;

Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, în localitățile Pădureni, Feiurdeni și Satu Lung;

Reabilitarea Școlii Măcicașu – proiect finanțat de Compania Națională de Investiții;

4.     Ce v-ați propus să realizați în timpul acestui mandat și nu ați reușit? Din ce motive?

Construirea unei noi școli în localitatea Chinteni, asfaltarea tuturor drumurilor comunale, demararea lucrărilor la Aquapark, construirea capelelor mortuare în localitățile Măcicașu și Feiurdeni.

În principal, am fost blocați de procedurile birocratice, de reorganizarea unor instituții sau ministere, cum a fost, de exemplu, cazul proiectului vizând construirea unei noi școli în localitatea Chinteni, unde documentația aprobată și contractul de finanțare deupse inițial la Fondul de Dezvoltare și Investiții, prin desființarea acestuia, au ajuns la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Publice sau proiectele vizând Aquapark-ul și Amenajarea Lacului Chinteni care au fost depuse la Ministerul Turismului, înglobat ulterior de Ministerul Economiei.

De asemenea, actuala criză sanitară cu efecte și în plan economic, a contribuit, deopotrivă la imposibilitatea derulării unor proiecte pe care autoritățile publice le-au avut în vedere pentru acest mandat.

5.      Cum caracterizați relația cu autoritățile județene? Dar cu cele centrale? Sunteți ajutați de la nivel superior pentru realizarea proiectelor propuse?

Relația cu autoritățile județene a fost una bună, pe tot parcursul mandatului actual, iar cea cu autoritățile centrale a fost, practic, inexistentă.

Am fost sprijinită, în mod special, de Prefectul Județului Cluj, aici țin să îi menționez atât pe fostul prefect, dl Ioan Aurel Cherecheș, cât și de actualul prefect, dl Mircea Abrudean.

6.     Ce vă propuneți pentru viitor? Care sunt principalele proiecte și investiții pe care le aveți în vedere pe termen mediu și lung?

Pe lângă cele deja menționate la punctul 3, mai adaug:

Amenajare parc cu rol de explorare și agrement, promenadă, alergare, odihnă, călărie, deplasări velo, iluminat public, anexe aferente, în fondul forestier, proprietatea Comunei Chinteni;

Finalizarea lucrărilor privind montarea a patru posturi trafo, pentru îmbunătățirea condițiilor de furnizare a energiei electrice, în parteneriat cu SC ELECTRICA SA;

Montarea unor stații de pompare pentru rețeaua de canalizare, pe strada Răzoarelor și pe strada Munții Gurghiului.

Exproprierea terenului necesar în vederea construirii unui nou pod peste Valea Chintăului, pe strada Jijiei.

Lupt, în continuare, pentru introducerea cablurilor în subteran,  chiar dacă acest demers se va realiza, concomitent, cu reabilitarea străzilor!

Magistrala de gaz, în localitatea Deușu, care să deservească întreaga comună!

7.     Ce vă recomandă pentru un nou mandat de primar? Care credeți că sunt calitățile pe care orice bun primar trebuie să le dețină?

Mă recomandă experiența acumulată în cei 20 de ani, dar și realizările mele și proiectele concrete, pe care intenționez să le implementez în următorii ani. De asemenea, mă recomandă și cunoașterea detaliată a comunității și a problemelor cu care aceasta se confruntă.

Un primar trebuie să fie mai întâi de toate un bun gospodar, să cunoască și să respecte legile, esențială fiind totuși apropierea și deschiderea  față de oameni.